Josef Hackel (někdy je také uváděn jako Hackl) se narodil dne 5. března 1783 v České Lípě, zemřel dne 25. listopadu 1869 (nebo snad už 20. 11.) v Litoměřicích. Byl to katolický kněz se značnou zálibou v botanice.

Emil Hadač se narodil 10. května 1914 v Lázních Bohdaneč, zemřel 23. dubna 2003 v Praze. Český botanik.

Tadeáš Peregrinus Xaverius Haenke (Thaddaeus, Tadeo Hänke) se narodil dne 5. prosince 1761 v severočeské obci Chřibská, zemřel asi 31. října 1817 v Jižní Americe (snad v Buxacaxei u Cochabamby v Bolívii). Významný český cestovatel a botanik, jedna z nejskvělejších osobností českých botanických dějin.

Tadeáš Hájek z Hájku (Thaddaeus Hagecius ab Hayek) se narodil 1. října 1526 v Praze. Datum Hájkova narození nebylo přesně známo, obecně byl udáván rok 1525. Nejnovější výzkumy však pomohly stanovit toto datum přesně. Zemřel 1. září roku 1600 v Praze a byl pochován v Betlémské kapli. Český lékař, přírodovědec, překladatel Matthioliova Herbáře do češtiny.

Stephen Hales se narodil dne 17. září 1677 v Bekesbourne v anglickém Kentu, zemřel 4. ledna 1761 v Teddingtonu. Britský duchovní, je znám jako přírodovědec, především fyziolog, chemik a vynálezce.

Albrecht von Haller se narodil dne 16. října 1708 v Bernu, zemřel 12. prosince 1777 tamtéž. Švýcarský lékař a botanik.

Georg Handsch se narodil dne 20. března 1529 v České Lípě, zemřel 1578. Botanik a lékař, autor knihy o rybářství v Čechách z poloviny 16. století a překladatel Matthioliova herbáře do němčiny.

Anton Hefka se narodil dne 30. dubna 1872 ve Vídni, v prosinci roku 1914 padl na frontě do ruského zajetí, následně zemřel v zajateckém táboře v Krasnojarsku na tyfus. Byl to rakouský císařský zahradník (Hofgartenadjunkt) a autor knihy o pěstování tropických orchidejí.

Gustav Hegi se narodil dne 13. listopadu 1876 v Rickenbachu (švýcarský kanton Zürich), zemřel 23. dubna 1932 v Goldbachu (také kanton Zürich). Švýcarský botanik.

Jan Vilém Helfer (Johann Wilhelm Helfer) se narodil dne 5. února 1810 v Praze, tragicky zahynul dne 30. ledna 1840 na Andamanských ostrovech. Byl to český lékař, přírodopisec, cestovatel, přispěl k floristickému poznání některých oblastí východní Indie a jižní Barmy.

Paul Hermann se narodil dne 30. června 1646 v Halle (Saale), zemřel 29. ledna 1695 v Leidenu. Německý lékař, botanik, sběratel rostlin.

Alfred C. Hilitzer se narodil dne 3. června 1899 ve Štýrském Hradci, zemřel 27. září 1940 v Domažlicích. Český botanik, lichenolog, mykolog, také autor utopistického románu.

Carl Theodor Hilsenberg se narodil dne 11. března 1802 v Erfurtu, zemřel dne 11. září 1824 na ostrově Sainte Marie u Madagaskaru (dnes nese tento ostrov název Nosy Boraha) na malárii. Byl to německý přírodovědec, který se zasloužil o přírodovědné poznání Madagaskaru a Maskarén. Spolupracoval s pražským sběratelem rostlin Franzem W. Sieberem, byl souputníkem i dalšího z Čech pocházejícího cestovatele Václava Bojera.

Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter se narodil dne 16. února 1787 ve Stuttgartu, zemřel 20. února 1860 ve württemberském Reutlingenu. Byl to německý evangelický duchovní, botanik, ředitel přírodovědné společnosti Unio Itineraria.

Jozef Ľudovít (Ľudevít) Holuby se narodil dne 25. března 1836 v Lubině, zemřel 15. června 1923 v Pezinku. Slovenský botanik.