Jaroslav Nauman se narodil dne 28. dubna 1881 v Praze, zemřel 4. prosince 1962 v Karlštejně. Povoláním magistrátní úředník v Praze, ale jinak básník, prozaik, fejetonista, popularizátor botaniky a nadšený alpínkář.

Bohumil Němec se narodil 12. března 1873 v obci Prasek u Nového Bydžova, zemřel 7. dubna 1966 v Havlíčkově Brodě. Profesor rostlinné anatomie a fyziologie Univerzity Karlovy, akademik ČSAV. Byl také šéfredaktorem Ottova slovníku naučného nové doby (1930–45), spolupracoval s časopisy Živa (1905–14), Vesmír (1921–45). V roce 1959 založil časopis Biologia plantarum, byl ale také významným popularizátorem vědy – publikoval řadu článků i v tiskovinách neodborných, od Národních listů až po Dělnické noviny.

František Antonín Novák se narodil dne 20. října 1892 v Chotěbuzi u Těšína, zemřel 17. prosince 1964 v Praze. Český botanik.