Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná neboli Avicenna se narodil asi v roce 980 v městě Afshana u Buchary (tehdy v Persii), zemřel v roce 1037 v Hamadánu. Perský lékař, je považován za zakladatele moderní medicíny.

Johann Sebastian Bach se narodil dne 21. března 1685 v Eisenachu, zemřel 28. července 1750 v Lipsku. Věhlasný, světoznámý hudební skladatel, virtuóz, jeden z nejgeniálnějších evropských hudebníků všech dob.

Juan Badiano se narodil asi v roce 1484 (tedy skutečně v předkolumbovské éře), v oblasti dnešního mexického federálního distriktu Ciudad de México, v dnešní městské části Xochimilco. Zemřel v roce 1560, v Tlatelolco (dnes rovněž součást Ciudad de México). Autor latinského kodexu o rostlinách Ameriky.

Bohuslav Balbín se narodil dne 3. prosince 1621 v Hradci Králové, zemřel dne 28. listopadu 1688 v Praze. Jezuita, významný literát a historik. V první knize jeho díla Miscellanea historica regni Bohemiae z roku 1679 najdeme několik kapitol, které pojednávají o české květeně a zvířeně. Patří tak k hrstce autorů, kteří v 17. století přinesli zprávy o flóře a fauně z našeho území.

Joseph Banks se narodil 13. února 1743 v Londýně, zemřel 19. června 1820 tamtéž. Významný britský botanik.

Johann Bartsch (Bartsius) se narodil v roce 1709 v Königsbergu (Kaliningrad), zemřel v roce 1738 v Surinamu. Lékař a botanik.

James Bateman se narodil dne 18. července 1811 v Redivals u Bury v anglickém hrabství Lancashire, zemřel 27. listopadu 1897 ve Worthingu v Sussexu. Britský mecenáš vědy a milovník orchidejí.

Bratři Bauerovi patří k nejpozoruhodnějším osobnostem vědecké ilustrace všech dob. I když se narodili na našem území, jejich dílo mělo vždy daleko větší ohlas v cizině. Cesty jejich osudu byly klikaté, jejich dílo poznalo veřejné uznání, ale i zapomnění.

Gaspard (Caspar) Bauhin (Bauhinus) se narodil dne 17. ledna 1560 v Basileji, zemřel 5. prosince 1624 tamtéž. Lékař a botanik.

Bohumil Bauše se narodil dne 17. 2. 1845 v Hradci Králové, zemřel 14. 11. 1924 v Praze. Byl to středoškolský pedagog, popularizátor přírodních věd, autor řady článků, publikací a překladů z oboru přírodních věd a v letech 1883 až 1896 také starosta Klubu přírodovědeckého v Praze.

August Bayer se narodil dne 6. března 1882 v Jičíně, zahynul 23. února 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu. Botanik, profesor dendrologie a lesnické fytopatologie na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně, věnoval se především botanické morfologii a systematice, také významně propagoval potřebu ochrany přírody.

Günther Beck se narodil 25. srpna 1856 v Bratislavě jako syn státního zástupce Josefa Becka von Mannagetta. Zemřel v Praze 23. června 1931. Rakouský botanik.

Jan František Beckovský (Ioannes Franciscus Beczkowsky) se narodil dne 18. srpna 1658 v Německém Brodě (dnešní Havlíčkův Brod), zemřel 26. prosince 1725 v Praze. Byl to český kronikář, řeholník, v neposlední řadě pořizovatel nejstaršího českého dochovaného herbáře.

Michel Bégon se narodil dne 25. 12. 1638 v Blois, zemřel 14. 3. 1710 v Rochéfortu. Francouzský námořní důstojník.

Bedřich Karel Eugen Všemír hrabě Berchtold z Uherčic (Friedrich von Berchtold) se narodil dne 25. října 1781 ve Stráži nad Nežárkou, zemřel 3. dubna 1876 v Buchlovicích. Byl praktickým lékařem s výrazným zájmem o botaniku a přírodní vědy obecně, filantrop.