Gotthilf Heinrich von Schubert se narodil dne 26. dubna 1780 v saském Hohenstein-Ernstthalu, zemřel 30. června 1860 v bavorském Laufzornu. Německý lékař, přírodovědec, profesor v Mnichově.

Georg August Schweinfurth se narodil dne 29. prosince 1836 v Rize, zemřel dne 19. září 1925 v Berlíně. Byl to německý botanik, paleontolog, etnograf a cestovatel, zasloužil se především o floristické poznání tropické východní Afriky a Arabského poloostrova.

Kaspar Schwenckfeldt se narodil dne 14. srpna 1563 v dolnoslezském Gryfově (dnes Gryfów Śląski v Polsku), zemřel 9. června 1609 v hornolužickém Zhořelci (Görlitz). Byl to slezský lékař a nejvýznamnější osobnost slezské přírodovědy přelomu 16. a 17. století, výsledky jeho práce ovlivňovaly vývoj botanického bádání ve Slezsku po dalších 200 let. Jeho práce o flóře Slezska z roku 1600 je pravděpodobně nejstarší novověkou regionální květenou Evropy. Zajímal se i o zoologii.

Josef Seboth se narodil v roce 1814 ve Vídni, zemřel 28. 4. 1883 ve Štýrském Hradci. Rakouský výtvarník, významný ilustrátor botanických knih.

Jean-François Séguier se narodil dne 25. listopadu 1703 v Nîmes, zemřel 1. září 1784 tamtéž. Francouzský archeolog, přírodovědec, botanik, sběratel přírodnin.

Miloš Seifert se narodil dne 3. ledna 1887 v Sušici, zemřel 3. prosince 1941 v Bechyni. Povoláním učitel, avšak v této rubrice je vzpomínán především jako zakladatel československého woodcrafterského hnutí.

Sekvojah (Sequoyah, známý také jako George Guess, Guest, Gist) se narodil pravděpodobně v roce 1770 v Tuskegee (Tukasee, Taskigi) v Tennessee, zemřel v období 1843–1845 ve státě Tamaulipas, Mexiko. Indiánský filolog.

František Severa se narodil dne 10. ledna 1924 v Metánově u Kamenice nad Lipou, zemřel 21. září 2005 v Praze. Světově známý český ilustrátor v oblasti botaniky a entomologie.

William Sherard se narodil dne 27. února 1659 v anglickém Bushby, Leicestershire, zemřel 11. srpna 1728 v Londýně. Anglický botanik.

Keita Shibata se narodil v roce 1877, zemřel v roce 1949. Japonský chemik, který se zabýval biochemií.

Franz Wilhelm Sieber (František Vilém Sieber) se narodil dne 30. května 1789 v Praze, zemřel 17. prosince 1844 tamtéž. Byl to cestovatel, sběratel rostlin, botanik, ale později i básník, dramatik, ba nakonec i autor pojednání poněkud zmateně filozofických.

Johann Georg Siegesbeck (Сигезбек, Сигизбек) se narodil dne 22. března 1686 v Merseburgu, zemřel 3. ledna 1755 v Seehausenu (u Helmstedtu). Německý lékař, botanik, známý svým sporem s K. Linéem.

Arnošt (Ernst) Emanuel Silva-Tarouca se narodil dne 3. ledna 1860 v Čechách pod Kosířem, zemřel 15. srpna 1936 ve Schwaigern, Bádensko-Würtembersko. Dendrolog, právník.

Karel van Sint Omaars (Omaers) – jinak také Charles de Saint Omer, van Dranouter, Renouteren, Reynoutre, van Reynoutre – se narodil v roce 1532 nebo 1533, zemřel 12. února 1569 na svém zámku Moerkerke, dnes v Belgii. Aristokrat, mecenáš vědy a umění.

Daniel Sloboda se narodil dne 20. prosince 1809 ve slovenské Skalici, zemřel 10. listopadu 1888 v Rusavě pod Hostýnem. Evangelický farář, botanik, etnograf, překladatel, švagr spisovatele a slovenského národního buditele Josefa Miloslava Hurbana (1817–1888), přítel básníka Jana Kollára (1793–1852) a sběratele národních písní Františka Sušila (1804–1868) – pro oba posledně jmenované sbíral lidové písně.