Hrabě Louis Antoine de Bougainville se narodil dne 12. listopadu 1729 v Paříži, zemřel 31. srpna 1811 tamtéž. Francouzský admirál, mořeplavec.

Svobodný pán Samuel von Bruckenthal se narodil dne 26. 7. 1721 v Leschkirch (rumunsky Nocrich, maďarsky Újegyház), zemřel 9. 4. 1803 v Hermannstadt (rumunsky Sibiu, maďarsky Nagyszeben). Aristokrat, rakouský gubernator Transylvánie.

Ogier Ghiselin de Busbecq (Augerius Gislenius Busbequius, Augier Ghislain de Busbecq) se narodil dne 28. října 1520 nebo 1521, zemřel v roce 1592. Byl to diplomat ve službách rakouských panovníků.

Karel Čapek se narodil dne 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích, zemřel 25. prosince 1938 v Praze. Známý český spisovatel, novinář, dramatik, filozof, překladatel, fotograf a v neposlední řadě i milovník rostlin.

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (Cassiodor) se narodil asi v roce 485 v Scylaceu (dnes Squilace) v Bruttiu (dnes Kalábrie), zemřel asi v roce 580 v klášteře Vivarium u Scylacea. Byl to křesťanský filozof, encyklopedista, snažil se přenášet antickou vzdělanost do středověku.

Vincente Manuel de Céspedes y Velasco (chybně Lespedez) se narodil v roce 1720, zemřel v roce 1794. Politik.

Constantinus Africanus (Cassinensis) se narodil kolem roku 1020 pravděpodobně v Kartágu, zemřel v roce 1087 v klášteře Monte Cassino. Byl to středověký lékař, řeholník.

Jakub Deml se narodil dne 20. srpna 1878 v Tasově, zemřel 10. února 1961 v Třebíči. Významný český básník, kněz.

Johann van der Deutz se narodil v roce 1743, zemřel v roce 1788. Holandský mecenáš vědy.

Johann Albrecht Friedrich von Eichhorn se narodil dne 2. března 1779 ve Wertheimu, zemřel 16. ledna 1856 v Berlíně. Pruský politik. Byl sice osobou botanice značně vzdálenou, avšak souhrou okolností jeho jméno nese známá tropická vodní rostlina.

Euphorbus žil koncem 1. století př. n. l. Starořecký lékař.

Ferdinand I., celým titulem Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria sasko-cobursko-gothajský, se narodil dne 26. února 1861 ve Vídni, zemřel dne 10. září 1948 v německém Koburgu. Byl to v letech 1887–1908 bulharský kníže a v letech 1908–1918 bulharský car, mimo jiné i milovník botaniky, zoologie a mecenáš přírodních věd. K botanice a entomologii přilnul i jeho syn a následník bulharského trůnu car Boris III., který se narodil dne 30. ledna 1894 v Sofii a zemřel 28. srpna 1943 tamtéž. Byl bulharským carem v letech 1918–1943, je jistě až dojemné, že se stal i členem Bulharské entomologické společnosti, ba dokonce i Československé botanické společnosti.

Walter Hood Fitch se narodil dne 28. února 1817 ve skotském Glasgow, zemřel 14. ledna 1892 v anglickém Kew. Skotský výtvarník, botanický ilustrátor působící v Royal Botanic Gardens v Kew. Za svůj život vytvořil asi 10 tisíc kreseb rostlin, na 2700 jeho ilustrací bylo zveřejněno v letech 1834–77 v Curtis’s Botanical Magazine.

Theodorus Gaza Thessalonicensis (Gazis Thessalonikeus Theodore) se narodil asi v roce 1400 v Soluni, zemřel asi v roce 1475 v Kalábrii. Byl to řecký humanista, překladatel Aristotela.

Gentius se narodil pravděpodobně v roce 197 př. n. l., zemřel neznámo kdy, pravděpodobně v Gubbiu v Itálii. Aristokrat.