Botanická zahrada univerzity v Lipsku se nachází nedaleko středu města poblíž univerzitní kliniky. Je to nejstarší botanická zahrada v Německu a jedna z nejstarších vůbec. Původně byla založena v roce 1539 při univerzitě jako zahrada léčivých rostlin na místě bývalé zahrady kláštera dominikánů. V roce 1806 byla přesunuta na pozemek poblíž dnešní budovy říšského soudu; v této době její rozsah co do plochy i počtu pěstovaných rostlin dosáhl vrcholu, například sbírka kapradin byla v té době nejvýznamnější na světě.

Botanická zahrada v Mnichově byla založena v letech 1804–14 podle plánů krajinářského architekta F. L. von Sckella, a to jako park v blízkosti muzejního areálu (pinakotéky).

Mnichovská Anglická zahrada (původně nazývaná Theodors Park) patří se svými 4,17 km2 k největším evropským kontinentálním městským parkům, je dokonce větší než Central Park v americkém New Yorku. Cesty zde měří 78 km, z toho ty upravené pro koně 12 km.

Nejstarší park uprostřed bavorské metropole Mnichova navazuje na rezidenci kurfiřtů, později bavorských králů. Byl založen v letech 1613–17 za kurfiřta Maxmiliana I. v renesančním italském slohu, původně až za hradbami města. Dnes je zachován ve víceméně barokní podobě.

Mnichovský zámecký park Nymphenburg s rozlohou 180 hektarů (s přilehlými plochami 229 ha) se měnil podle dobových mód a trendů.

V centrální části Nepálu se nachází Káthmándská kotlina, nejstarší osídlená oblast v Nepálu. Je od nepaměti hlavním náboženským a kulturním centrem země. Sestává z území tří měst, dříve městských států – Káthmándú, Pátanu a Bhaktapuru. Údolí Káthmándú bylo v roce 1979 zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO; zahrnuje sedm skupin památek, které představují vrchol nepálského umění. Jednou z oněch památkových skupin je i Pašupatináth, nejsvětější místo hinduistů na posvátné řece Bágmatí.

Paleis Het Loo je zámek s rozsáhlými zámeckými zahradami a parkem, který se nachází na severozápadním okraji města Apeldoorn v Nizozemsku.

Holandské městečko Boskoop leží východně od Leidenu. Je to místo se snad největší koncentrací zahradních školek specializovaných na dřeviny a trvalky. Pěstovaný sortiment je velice různorodý, v několika školkách se s ním můžeme seznámit na výstavních plochách.

Botanická zahrada ve Wageningenu je poněkud záhadná instituce. Na některých webových stránkách existuje, na jiných se dovíte, že ve městě jsou pouze dvě arboreta. Je tomu tak proto, že v době výstavby centrálních holandských herbářů na určitou dobu zahrada de facto přestala existovat. Skleníky zahrady jsou vymrzlé a nepoužívané a poněkud zpustlo i arboretum, které bylo součástí zahrady. Proti stavbě herbářů se vedla diskuse, ale nakonec o jejich výstavbě bylo rozhodnuto, ustoupila část zahrady se stoletými stromy a některé herbáře z jiných pracovišť v Holandsku budou přestěhovány do Wageningen. Protože hrubá stavba již byla dokončena, přistoupilo se nyní i k rekonstrukci arboreta – obnově cest a travních ploch. Takže lze doufat, že zahradu čeká lepší budoucnost.

Původně šlechtické venkovské sídlo ze 16. století bylo obklopeno pravidelnou francouzskou zahradou, která byla v roce 1830 přeměněna na anglický park. Později byl park zpřístupněn veřejnosti. Jako pozůstatek II. světové války jsou v parku německé bunkry.

Největší botanickou zahradu Nizozemska najdete ve městě Haren, které je vlastně předměstím severonizozemského Groningenu (pozor, i v Německu – asi 100 km od nizozemského Harenu – leží město stejného jména). Park založil lékárník Henricus Munting v roce 1626, z původní zahrady se však nic nezachovalo, nejstarší introdukované dřeviny jsou mladší než 100 let. Zahrada se dnes rozkládá na ploše 21 hektarů.

Botanická zahrada v nizozemském městě Leidenu je úzce svázaná s místní univerzitou. Ta byla založena již roku 1575 a je nejstarší v protestantské části země. Univerzitu nechal založit Vilém Oranžský jako odměnu za to, že město vydrželo roční obléhání španělskými vojsky. Měšťané tehdy dostali za odměnu na výběr ze dvou možností – buď osvobození od daní, anebo založení univerzity.

K povinným zastávkám při návštěvě jarního Nizozemska bezesporu patří i návštěva květinových zahrad Keukenhof, které leží asi na půli cestě mezi Amsterdamem a Rotterdamem. V exponovaném období sem přijíždějí desítky autobusů a místy na chodníčcích ani na promenádách takřka není k hnutí.

Arboretum a zahrady Trompenburg leží na východním okraji Rotterdamu, ve čtvrti Kralingen, nedaleko dálnice A16. Z dálnice je snadno k dosažení, jen se musíme držet ve vnějších pruzích dálnice, které jsou od vnitřních tranzitních pruhů odděleny svodidly a v místě, kde je třeba odbočit, není možné mezi pruhy přejíždět.

Botanická zahrada univerzity v Utrechtu leží v univerzitním kampusu nedaleko křižovatky dálnic A28 a A27. Pokud jedete autem, držte se směru na Univerzitní nemocnici a poté zahradu snadno naleznete. Není však značená orientačními tabulemi.