Milí čtenáři, dříve než předám žezlo autorovi tohoto nového fotografického seriálu webu BOTANY.cz, dovolte mi kratičkou poznámku.
Krása živého světa nadchne snad každého, kdo třeba jen jedinkrát na něj důkladněji pohlédne. Technické vymoženosti dnešní doby přinášejí i řadu nových možností, jak se s životem seznámit ještě blíže, řekněme intimněji. Můžeme se na něj podívat z jiné perspektivy, lze spatřit i to, nač pouhé lidské oko nestačí. Při tomto pohledu se chvílemi člověku tají dech… Rádi vás o tom přesvědčíme v následujících článcích Josefa Špačka – lékaře, specialisty. Ke své zálibě mi řekl:
„Když jsem to všechno fotografoval, byly důvody u většiny obrázků skoro vždycky jen dva: buď mě objekty zajímaly z hlediska mikroskopika, anebo na mě působily esteticky.“ Tato slova chápu jako zásadní! Odborník je fascinován detailem, novým pohledem na objekt svého výzkumu, laik žasne nad samotnou krásou mikroskopického světa třeba jen z estetických pohnutek. I ty jistě patří k poznání.
Ale dost už mých slov – předávám tento seriál výhradně do rukou Josefa Špačka. Hned teď nám vysvětlí pár nezbytných systematických detailů, bez kterých bychom v dalších dílech neobstáli. V dalším pokračování tohoto seriálu už nahlédneme přímo do neviditelného světa.
Mnoho krásných zážitků s neviditelným světem života vám přeje Ladislav Hoskovec-Gas.