Syn.: Cylactis arcticus subsp. acaulis (Michx.) W. A. Weber, Rubus acaulis Michx., Rubus arcticus var. acaulis (Michx.) B. Boivin
Čeleď: Rosaceae Jus. – růžovité
Rubus arcticus subsp. acaulis
Rozšíření: Areál se rozkládá převážně v Severní Americe, kde roste od Aljašky po Newfoundland, na jih zasahuje v USA až do států Colorado a Michigan. Pravděpodobně roste také na Čukotce.
Ekologie: Vyskytuje se ve vlhkých jehličnatých lesích, na mokřadech a rašeliništích. Vystupuje často až do subalpínských poloh do nadmořské výšky kolem 2000 m.
Rubus arcticus subsp. acaulis
Popis: Vytrvalá bylina, někdy na bázi poněkud dřevnatějící; lodyhy jsou 5–15 cm vysoké, každoročně odumírající, 2–5listé, jemně chlupaté, bez trnů. Listy jsou střídavé, 3četné; lístky jsou obvejčité, 1–5 cm dlouhé, jednoduše nebo až dvakrát pilovité, na vrcholu zaokrouhlené, na líci lysé nebo jemně chlupaté, na rubu především na žilnatině chlupaté; palisty jsou vejčité až kopinaté. Květy vyrůstají jednotlivě nebo až po 3 na vrcholu lodyhy; kališní lístky jsou úzce kopinaté, 5–13 mm dlouhé, chlupaté a výjimečně žláznaté, nazpět ohrnuté; korunní lístky obvejčité, obkopinaté až kopisťovité, 8–18 mm dlouhé, růžové, přímo odstálé; tyčinek bývá 30–40; plodolisty jsou volné na vyklenutém květním lůžku. Plody jsou asi 1 cm velké červené ostružiny tvořené 20–30 drobnými peckovičkami, za zralosti se dobře oddělují od květního lůžka.
Využití: Plody jsou chutné, hodí se k přímému konzumu i k výrobě džemů. Patřily k oblíbeným tradičním potravinám původních amerických kmenů.
Poznámka: V Severní Americe se ostružiník Rubus arcticus vyskytuje zřejmě ve 3 poddruzích. Nominátní Rubus arcticus subsp. arcticus, který převládá v severní části Eurasie, sem zasahuje zřejmě pouze do tundry; nejhojnějším severoamerickým typem je právě představený poddruh. Třetím typem je Rubus arcticus subsp. stellatus, který roste na Kamčatce a Čukotce a v Severní Americe jen podél pacifického pobřeží Aljašky a Britské Kolumbie; vyznačuje se trojlaločnými, nikoli trojčetnými listy.
Rubus arcticus subsp. acaulis
Rubus arcticus subsp. acaulisRubus arcticus subsp. acaulis
Rubus arcticus subsp. acaulis
Rubus arcticus subsp. acaulis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, 18. a 23. 7. 2007 (Kanada, Alberta: Jasper NP, Maligne Lake; Britská Kolumbie: Kootenay NP, Paint Pots).