Syn.: Chamaemorus norvegica E. L. Greene, Chamaemorus anglica E. L. Greene
Česká jména: maliník nízký (Presl 1819), malinník moroška (Presl 1846), maliník nízký (Opiz 1852, Sloboda 1852), ostružinník nízký, moruška (Čelakovský 1879), ostružiník nízký, moruška (Polívka 1912), ostružiník moruška (Dostál 1950, Dostál 1989), ostružiník moruška, moruška krkonošská (Slavík 1995), ostružiník moruška (Kubát 2002)
Slovenská jména: ostružina moruška (Dostál 1950)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rubus chamaemorus
Rozšíření: Vyskytuje se v celém subarktickém pásmu severní polokoule. Jižněji sestupuje jako glaciální relikt. V Evropě rostě ve Skandinávii, v severní části Pobaltí a Ruska. Dále v celé severní Sibiři a na severu Severní Ameriky. U nás pouze jako již zmiňovaný glaciální relikt na nejvýše položených místech v Krkonoších.
Ekologie: Roste na horských rašeliništích nebo zrašelinělých kosodřevinách, na kyselých půdách.
Popis: Vytrvalá, 5–25 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, nevětvená, hustě pýřitě a žláznatě chlupatá, na rozdíl od ostatních ostružiníků bez trnů, v dolní části s jednotlivými šupinatými, na vrcholu často vykrojenými palisty. Na lodyze vyrůstají 1–4 střídavé listy, dlouze řapíkaté, na obou stranách zelené, 5–7 laločnaté, 2–5 cm dlouhé a 3–7 cm široké, široce až okrouhle ledvinité, na bázi srdčité, na vrcholu zaokrouhlené, vroubkovaně pilovité, skoro lysé až krátce chlupaté. Rostlina dvoudomá, květy jednotlivé, zpravidla pětičetné. Kališní lístky podlouhle vejčité, hustě krátce chlupaté, většinou s žláznatými chlupy. Korunní lístky obvejčité, mnohem delší než kalich, bílé, chlupaté. Souplodí kulovité, nezralé světle červené, za zralosti žlutavě oranžové, velmi aromatické.
Ohrožení a ochrana: Moruška je zařazena do kategorie kriticky ohrožených druhů naší květeny (C1r) a v kategorii silně ohrožených je chráněna zákonem (§2).
Využití: Tento druh ostružiníku má velice odlišnou chuť od ostatních, je šťavnatý, mírně nakyslý, bohatý na vitamín C. V severních zemích se použivá k výrobě marmelád, kompotů nebo likérů. V Kanadě se používá k ochucení speciálních druhů piva.
Poznámka: Ostružiník moruška je vyobrazen na finských dvoueurových mincích.
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus
Fotografováno dne 31. 7. 2005 (Švédsko, Laponsko, NP Abisko).