Česká jména: premaul (Presl 1848), střapatka dřípnatá (Sloboda 1852), rudbeckie dřípatá (Čelakovský 1879), třapatka dřípatá (Dostál 1989, Mareček 2001, Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Rudbeckia laciniata
Rozšíření: Původně východní a střední část USA a jihovýchod Kanady. Její sekundární areál zasahuje v Evropě až do středního Ruska a na Kavkaz, na jih po Korsiku, na severu do středního Švédska. Dále roste v malé oblasti na východě Číny, v Japonsku a na Novém Zélandu. V Evropě od 17. století pěstována jako okrasná rostlina, větší rozšíření zaznamenala až v 2. polovině 19. století. V ČR dokladována od roku 1859. Společenstva s dominantní třapatkou jsou známy z horní Lužnice, na Frýdlantsku, na Divoké Orlici, na Ostravsku a Podbeskydí. Etapu prudkého šíření na nová stanoviště má zřejmě již za sebou. Zplanělé populace odpovídají typu, který se u nás pěstoval v 19. století a který je v kultuře dnes vzácný.
Rudbeckia laciniata
Ekologie: V Severní Americe roste na březích vodních toků, na vlhkých místech, na živinami bohatých půdách v nižších nadmořských výškách. V ČR roste na podobných místech, preferuje provzdušněné půdy, narušené biotopy v blízkosti tekoucích vod. Roste i na železničních stanicích, podél tratí, v lesních lemech, bažantnicích, na skládkách. Kvete od července do září.
Popis: Vytrvalé rostliny až 2 m vysoké, s plazivým dřevnatým oddenkem. Dolní a střední listy jsou členěné, horní jsou celistvé. Lodyha zakončená několika žlutými úbory se zelenožlutým středem. Plodem jsou čtyřhranné nažky.
Využití: Okrasná rostlina. Jak u nás, tak v Severní Americe se pěstuje. Jedná se však o jiné typy, které tak často nezplaňují. V Severní Americe se mladé stonky na jaře používají v lidovém léčitelství nebo jako náhražka celerové nati. Čaj z oddenků se používá na čištění trávicí soustavy. Obklady z květů na popáleniny. Je považována za jedovatou pro dobytek, ovce i prasata.
Poznámka: Rod byl pojmenován podle švédských botaniků Rudbeckových.
Rudbeckia laciniataRudbeckia laciniata
Rudbeckia laciniata
Fotografováno v září 2005 (lom u Dubové na Chrudimsku) a 15. 8. 2010 (údolí Krkanka u Nasavrk).