Česká jména: dvojačka (Presl 1846)
Čeleď: Acanthaceae Juss. – paznehtníkovité
Ruellia insignis
Rozšíření: V Sokotranském souostroví se vyskytuje 6 druhů dosti početného tropického rodu Ruellia, 4 z nich jsou endemity. K endemitům patří i tento druh.
Ekologie: Křoviny na balvanitých svazích. Vyskytuje se zejména na přechodu mezi žulovým a vápencovým podložím, v relativně vlhčím prostředí s průměrem teplot 20–23 °C a ročními srážkovými úhrny kolem 400–700 mm; část srážek přichází ve formě mlh.
Ruellia insignis
Popis: Keř nebo malý stromek s přímými větvemi. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, podlouhlé nebo vejčité, 12–25 mm dlouhé. Květy jsou pětičetné, rostou jednotlivě v paždí listů; kalich je zvonkovitý, význačně žláznatý; koruna je 3,5–4.5 cm dlouhá, modrofialová, má úzkou trubku a nápadně se překrývající cípy. Plod je čtyřsemenná tobolka, asi 1,5 cm dlouhá.
Poznámka: Rod byl pojmenován na počest francouzského lékaře J. Ruela.
Ruellia insignis
Ruellia insignis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 2. 2010 (Sokotra, severní svahy pohoří Haghier).