Syn.: Acetosa hastata Moench, Acetosa acetosella Mill., Acetosella multifida (L) Á. Löve, Acetosella vulgaris Fourr., Lapathum arvense Lam., Rumex arvensis (Lam.) Dulac, Rumex multifidus L., Rumex acetosella α vulgaris Koch
Česká jména: šťovík menší (Presl 1819, Opiz 1852, Dostál 1950), kyselka obecná (Dostál 1989), kyselka menší (Hejný et Slavík 1990), šťovík menší (Kubát 2002)
Slovenská jména: šťav menší (Dostál 1950), štiavička obyčajná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Rumex acetosella
Rozšíření: Roste v Evropě, na Sibiři, Dálném východě, v Japonsku, severní Africe a jižním Grónsku. Druhotně téměř po celém světě (např. jižní Afrika, Tristan da Cunha, Maskarény, tropická Asie, Severní i Jižní Amerika, Havajské ostrovy, Melanésie, Polynésie, Austrálie). U nás hojně.
Ekologie: Pole, úhory, pastviny, sutě, paseky, okraje komunikací, kamenité stráně, skály, především na zraňovaných, živinami chudých půdách, od nížin do hor. Kvete od dubna do září.
Rumex acetosella
Popis: Vytrvalé, 10–40 cm vysoké byliny vyrůstající z krátkého až dlouze plazivého oddenku. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, často i s listy červeně naběhlé. Listy čárkovité, kopinaté, obkopinaté až vejčité, na bázi hrálovité nebo střelovité, bazální laloky někdy zmnožené, zřídka chybějí, botky blanité, třepící se. Krovky žlutohnědé až hnědé, nažku těsně objímající nebo s ní srůstající. Plodem je trojboká tmavohnědá nažka.
Poznámka: V rámci druhu jsou u nás rozlišovány čtyři poddruhy. Šťovík menší krytoplodý (Rumex acetosella subsp. pyrenaicus) se od ostatních liší nažkami pevně srostlými s krovkami. Na základě tvaru listů se dále rozeznávají poddruhy šťovík menší pravý (R. acetosella subsp. acetosella), šťovík menší tenkolistý (R. a. subsp. tenuifolius) a šťovík menší dřípený (R. a. subsp. multifidus).
Rumex acetosellaRumex acetosella
Rumex acetosellaRumex acetosella
Fotografováno dne 19. 4. 2011 (v Praze).