Syn.: Rumex nemolapathum Ehrh., Rumex virgatus Haenke, Rumex acutus Sm., Rumex glomeratus Schreb., Rumex litoralis Kunth, Rumex nemorosus Schrad. ex Willd., Rumex paludosus With., Lapathum virgatum (Haenke) Moench, Lapathum conglomeratum (Murray) Opiz, Lapathum glomeratum Gilib., Acetosa conglomerata (Murray) M. Goméz
Česká jména: šťovík hajní (Presl 1819), pletich sklubený (Opiz 1852), šťovík klubkatý (Čelakovský 1879, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: šťav klbkatý (Dostál 1950), štiavec klbkatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Rumex conglomeratus
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších oblastí, dále v severní Africe, v Malé Asii, na Kavkazu a v Pamíru. V Severní i Jižní Americe a na Azorských i Kanárských ostrovech je výskyt druhotný. U nás roste roztroušeně, někdy až dosti často v nízkých a středních polohách, zejména v severovýchodní části Čech a na Moravě. V jižních Čechách je vzácný.
Ekologie: Roste ve vlhkých příkopech, na březích řek, vodotečí a rybníků (zejména návesních), řidčeji na ruderalizovaných mokrých loukách a rumištích. Kvete od června do srpna.
Rumex conglomeratus
Popis: Vytrvalé byliny často již od báze větvené, 30–80(–100) cm vysoké. Lodyhy rýhované, často červeně naběhlé nebo s červenými žebry. Větve šikmo až téměř rovnovážně odstávající. Přízemní listy až 15 cm dlouhé a 5 cm široké, vejčitě kopinaté, někdy houslovitě vykrojené, ploché nebo se zvlněnými okraji, na bázi mělce srdčité až zaokrouhlené. Lodyžní listy menší, postupně přecházející v listeny. Lichopřesleny husté, stažené, navzájem oddálené, všechny (zpravidla i nejvyšší) s kadeřavým listenem. Plodní stopky krátké, zdéli krovek nebo jen vzácně o málo delší než krovky; krovky podlouhle vejčité, 2,5–3,2 mm dlouhé, 1–1,7 mm široké, celokrajné nebo s jedním párem nepatrných zoubků, jen o málo širší než nažka; mozolky obvykle na všech krovkách, velmi nápadné, větší z nich zšíři krovky, zabírající většinu její plochy.
Rumex conglomeratusRumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Záměny: Poměrně často zaměňován za morfotyp šťovíku tupolistého s úzkými celokrajnými krovkami (Rumex obtusifolius var. microcarpus), od nějž se liší krátkými plodními stopkami, velkými mozolky na krovkách, přítomností listenů i pod horními lichopřesleny, větvením (již od báze, větve až téměř rovnovážně odstávající) a velikostí listů. Další podobný druh šťovík krvavý (Rumex sanguineus) má rovněž delší plodní stopky a méně listenů v květenství, jeho užší krovky jsou užší než nažka a často na nich chybí mozolek.
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Fotografováno dne 22. 7. 2011 (Praha-Modřany, na břehu Vltavy).