Syn.: Lapathum obtusifolium (L.) Moench, Acetosa obtusifolia (L.) M. Gómez
Česká jména: šťovík tupolistý (Presl 1819), pletich tupolistý (Opiz 1852), šťovík tupolistý (Čelakovský 1879, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: šťav tupolistý (Dostál 1950), štiavec tupolistý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Rumex obtusifolius
Rozšíření: Především mírné pásmo Evropy, zasahuje však až na Island, dále Malá Asie, Kavkaz, Elborz. Zavlečený v Makaronésii, Severní, Střední i Jižní Americe, na Jávě, v severním Japonsku, Austrálii, na Novém Zélandu, Falklandských ostrovech i ostrově Tristan da Cunha. V České republice je velmi hojný od nížin po nižší hory, nad 1100 m n. m. už je jeho výskyt řídký.
Ekologie: Roste na synantropních stanovištích, rumištích, úhorech, podél komunikací, na pastvinách, ruderalizovaných březích vod i jako plevel v polích. Vyhledává dusíkem bohaté půdy, nevadí mu podmáčení. Kvete od června do srpna.
Rumex obtusifolius
Popis: Vytrvalá bylina 50–100(–150) cm vysoká. Lodyhy často červeně naběhlé, s šikmo vzhůru odstávajícími větvemi. Dolní a přízemní listy dlouze řapíkaté, s čepelemi asi 2× delšími než širokými, eliptickými až vejčitými, tupě špičatými, na bázi mělce srdčitými. Horní listy menší, na bázi až široce klínovité, přecházející ve stále se zmenšující listeny. Květenství tvoří lichopřesleny, které jsou alespoň v dolní části květenství oddálené. Plodní stopky 2–2,5× delší než krovky. Krovky velice různého tvaru: úzce až široce trojúhelníkovité, při bázi dlouze až třásnitě zubaté nebo až téměř celokrajné. Mozolek různě velký, na jedné až na všech krovkách. Plod je nažka.
Variabilita: Druh je extrémně variabilní co se týče vzhledu krovek. Jsou rozlišovány čtyři typy hodnocené nejčastěji jako variety:
R. obtusifolius var. obtusifolius: krovky vejčité až široce trojúhelníkovité, dlouze zubaté
R. obtusifolius var. microcarpus: krovky malé, úzké, téměř celokrajné
R. obtusifolius var. transiens: krovky vejčité až široce trojúhelníkovité, krátce zubaté (zuby zřetelně kratší než je šířka krovky), mozolek na všech krovkách
R. obtusifolius var. subalpinus: Krovky úzce trojúhelníkovité, krátce zubaté jen při bázi, mozolek jen na jedné krovce
Mezi varietami jsou časté přechody. Dle pozorování autora je tvar krovek často variabilní i na jedné rostlině. Rostliny z lokality, kde byly pořízeny tyto fotografie, by se podle různých krovek daly přiřadit ke všem čtyřem varietám.
Rumex obtusifoliusRumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Záměny: Druh je dobře poznatelný podle širokých dolních listů se srdčitou bází; záměny jsou možné, zejména pokud jsou již listy zaschlé. Rostliny s celokrajnými úzkými krovkami (R. obtusifolius var. microcarpus) bývají zaměňovány za šťovík krvavý (Rumex sanguineus), který má nestejně široké krovky, užší krovka je užší než nažka, dále pak za šťovík klubkatý (Rumex conglomeratus), který se liší bohatě prolistěným květenstvím, krátkými plodními stopkami a nápadně velkými mozolky zšíři krovky. Typy s krovkami zubatými mohou být zaměněny za vzácný šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus), který má krovky okrouhlé, pouze jemně zubaté, nebo za rovněž vzácný šťovík bahenní (Rumex palustris), který má velmi výrazné mozolky na úzkých krovkách.
Rumex obtusifolius
Fotografováno dne 7. 6. a 23. 7. 2011 (Praha, Modřany).