Syn.: Acetosa patientia (L.) M. Gómez, Lapathum hortense Garsault, nom. inval., Lapathum hortense Lam., Rumex callosus (F. Schmidt ex Maxim.) Rech. f., Rumex interruptus Rech. f., Rumex tibeticus Rech. f.
Česká jména: šťovík zahradní (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: šťav špenátový (Dostál 1950)
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité

Rumex patientia

Rozšíření: Pochází z jihovýchodní Evropy, vyskytuje se ve všech zemích Balkánského poloostrova, původní výskyt zasahuje zřejmě na západ do Itálie a na severozápad do jihovýchodního Rakouska. Kromě toho roste také v Malé Asii, Zakavkazsku a na Kavkaze. V minulosti se často pěstoval, především v západní Evropě, dnes zplaňuje téměř po celém evropském kontinentu a zavlečen byl i do Severní Ameriky.
V České republice je doložen již od 19. století, v teplých oblastech se místy dlouhodobě udržuje a v posledních letech se zřejmě šíří i na nové lokality. Rovněž tak roste i na Slovensku; některými autory je výskyt na jihu Slovenska považován za původní.

Ekologie: Vyhledává živinami dobře zásobené půdy; v oblastech druhotného výskytu především v příkopech podél cest, na železničních náspech a v ruderalizovaných křovinách.

Rumex patientia

Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou 0,5–2 vysoké, lysé, často červeně naběhlé. Listy jsou střídavé, přízemní řapíkaté, řapík je shora zploštělý; čepel je vejčitá až kopinatá, 20–30 cm dlouhá a 7–10 cm široká, plochá nebo zvlněná, na bázi zaokrouhlená, klínovitá nebo až mělce srdčitá; horní lodyžní listy jsou užší, přisedlé. Květenství je husté, větvené, postranní větve přímo odstálé až přímé; listeny bývají v květenství jen na bázi; krovky (vnitřní okvětní lístky) jsou (4–)5–8 mm dlouhé, okrouhle srdčité, celokrajné, mozolek se vytváří až ke konci kvetení a zpravidla jen na jedné krovce; tyčinek je 6; pestík srůstá z 3 plodolistů. Plodem je trojboká nažka.

Záměny: Určování šťovíků není vždycky úplně jednoduché, rostliny jsou dosti proměnlivé a jednotlivé druhy se navíc dosti ochotně kříží. Tento druh se nejvíce podobá šťovíku tupolistému (Rumex obtusifolius), který ale má zřetelně zubaté až třásnité krovky a vždy zřetelný mozolek, který často najdeme na všech třech krovkách. Mokřadní šťovík vodní (Rumex aquaticus) má hluboce srdčité listy, podobně jako šťovík alpský (Rumex alpinus), šťovík dlouholistý (Rumex longifolius) má krovky široké, až ledvinité; oba posledně jmenované druhy se vyskytují pouze v horách. Význačným znakem šťovíku zahradního je ovšem fenologie: ze všech podobných druhů kvete jako úplně první, často již začátkem května.

Využití: Stará kulturní rostlina, jejíž mladé listy se používaly jako zelenina, zejména dušené jako špenát.

Rumex patientiaRumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia

Fotografováno dne 20. 5. 2020 (Česko, Morava, Brno).