Syn.: Ruscus flexuosus Mill., Ruscus ponticus Woronow, Oxymyrsine pungens Bubani
Česká jména: jehlice vlaská (Hájek 1562), listnatec kostrbatý (Presl 1846), listnatec ostnitý (Mareček 2001)
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité; Ruscaceae Spreng. – listnatcovité
Ruscus aculeatus
Rozšíření: Centrum areálu se nachází ve Středozemí, vyskytuje se také na Kanárských a Azorských ostrovech (druhotně), v západní Evropě (na sever až do Anglie), v oblasti okolo Černého moře a na Blízkém východě.
Ekologie: Roste v listnatých lesích a v macchii. Kvete od února do dubna.
Popis: Stálezelený dvoudomý polokeř, 20–80(–100) cm vysoký, hustě větvený, větve žebernaté, zelené, listy redukované na šupiny, v úžlabí listů se vytvářejí listům podobná fylokladia, která jsou kopinatá až vejčitá, až 2 cm dlouhá, zašpičatělá, zelená. Květy vyrůstají na střední žilce fylokladií, jsou nazelenalé až nafialovělé. Plodem je kulovitá bobule, ve zralosti červená.
Poznámka: Větvičky s fylokladii se používají jako dekorace do květinových vazeb.
Ruscus aculeatusRuscus aculeatus
Ruscus aculeatusRuscus aculeatus
Fotografováno dne 17. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Coppa d´Incero a Peschici).