Syn.: Ruscus troadensis E. D. Clarke, Ruscus hypophyllum subsp. hypoglossum (L.) Domin, Platyruscus hypoglossum (L.) A. P. Khokhr. et V. N. Tikhom.
České mená: čípková bylina (Hájek 1562), listnatec čípkový (Presl 1846)
Slovenské mená: listnatec jazykovitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Asparagaceae – chřestovité / asparágovité

Ruscus hypoglossum

Rozšírenie: Submediteránny druh s nesúvislým areálom. Vyskytuje sa v Taliansku, štátoch bývalej Juhoslávie, východnej časti Rakúska, v západnej polovici Maďarska, v Rumunsku, Bulharsku, v Grécku a severnom Turecku. Izolovaná enkláva je na Krymskom polostrove. Sekundárne na ostrove Gran Canaria.
V ČR nerastie. Na Slovensku je výskyt druhu obmedzený iba na malú časť Malých Karpát od Bratislavy po Modru. Starší údaj je aj od Smoleníc.

Ekológia: Vyskytuje sa v dubovo-hrabových lesoch, zriedkavo i v bučinách, v kolínnom až podhorskom stupni (na Slovensku po cca 700 m n. m.). Vyžaduje humózne a hlinité lesné pôdy. Kvitne od apríla do mája.

Ruscus hypoglossum

Opis: Trváci, vždyzelený poloker vysoký 20–40 cm. Byle priame, ± nerozkonárené, listy šupinovité, kopijovité, končisté, v ich pazuchách ploché, listom podobné fylokládiá, 3–10 × 1–4 cm, dolné protistojné, vajcovito kopijovité, horné striedavé, elipsovito kopijovité, všetky tuhé, kožovité, zelené, nad 1/2 na strednej žile na líci s blanitým listeňom o rozmeroch 1–3 × 0,3–1,3 cm, v jeho pazuche s 3–6 drobnými, dvojdomými kvetmi, okvetie z dvoch trojíc 4–5 mm dlhých lístkov, špinavozelené, tyčinky 3, nitky zrastené do fialového stĺpika dlhé ± 3 mm. Plod je guľatá, purpurovočervená bobuľa.

Ohrozenie a ochrana: Ako lesný druh nie je akútne ohrozený ľudskými aktivitami. Ohroziť by ho mohlo lesné hospodárenie, isté ohrozenie predstavuje aj jeho vzácny výskyt. Na Slovensku patrí medzi zákonom chránené druhy, v Červenom zozname je zaradený medzi ohrozené (EN) druhy. Lokality sa nachádzajú vo veľkoplošnom chránenom území – CHKO Malé Karpaty. Chráneným druhom je i v Maďarsku a na Ukrajine.

Poznámka: Je považovaný za treťohorný relikt, ktorý na Slovensku dosahuje severnú hranicu rozšírenia. Podľa niektorých názorov však jeho výskyt v Malých Karpatoch nie je pôvodný a pochádza zo starej kultúry.

Ruscus hypoglossumRuscus hypoglossum
Ruscus hypoglossum

Foto: 19. 5. 2008 (Srbsko, Fruška Gora).