U obce Soběkury na Přešticku (okres Plzeň-jih) jsou na Dnešickém potoce dva malé rybníky, dnes nejčastěji nazývané Zadní a Přední, s pěknými břehovými porosty a velkým množstvím ryb. Zadní rybník je významný přetrvávajícím výskytem vymírajícího druhu květeny ČR, úporem kuřičkovitým (Elatine alsinastrum). Ten zde rostl už v šedesátých letech 20. století a přetrval nejméně do roku 2017.
Rybníčky u Soběkur
Zatímco Zadní rybník má břehy spíše bahnité, Přední rybník, rovněž pozoruhodný, má břehy spíše písčité, takže výskyt bezosetky štětinovité (Isolepis setacea) není zase takovým překvapením. Oba rybníky tedy stojí za pozornost, z běžných druhů můžeme potkat sítinu rozkladitou (Juncus effusus), sítinu článkovanou (J. articulatus), chrastici rákosovitou (Phalaris arundinacea), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), orobinec širokolistý (Typha latifolia), šťovík mořský (Rumex maritimus), kalužník šruchovitý (Peplis portula), hvězdoše (Callitriche sp.), zblochany (Glyceria sp.), rdesna (Persicaria sp.), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), ježatku kuří nohu (Echinochloa crus-galli), psárku plavou (Alopecurus aequalis).
Rybníčky u Soběkur
Z druhů vzácnějších na tomto místě můžeme najít bublinatku jižní (Utricularia australis), bahničku vejčitou (Eleocharis ovata), ostřici českou (Carex bohemica) nebo rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata). Další osud je však nejasný, nakonec příčiny mizení úporu kuřičkovitého nejsou zcela zřejmé.
Rybníčky u Soběkur
Fotografováno dne 22. 7. 2017.