Syn.: Spergula saginoides L., Alsine saginoides Crantz, Alsinella saginoides (L.) Greene, Phaloe saginoides (L.) Dumort., Sagina linnaei C. Presl, Alsine linnaei (C. Presl) E. H. L. Krause, Sagina saxatilis (W. et Gr.) Sommer, Sagina macrocarpa (Rchb.) Maly
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Sagina saginoides
Rozšíření: Druh je rozšířen v arktickém až boreálním pásmu severní polokoule, v pohořích mírného až meridionálního pásma Evropy. U nás roste roztroušeně na Šumavě, v Hrubém Jeseníku, v Krkonoších místy dokonce hojněji.
Ekologie: Tento úrazník obývá horské pastviny, kamenité stráně, často cesty a sněhová výležiska, někdy prameniště.
Popis: Drobná, vytrvalá, 2–10 cm vysoká, trsnatá bylina s poléhavou až vzpřímenou lysou lodyhou, tvořící místy krásné polštářovité trsy. Listy jsou podlouhlé nebo čárkovitě kopinaté, krátce hrotité, lysé, v listové růžici i 3 cm dlouhé, lodyžní listy kratší, dlouhé do 1 cm. Květní stopky 1–2,5(–5) cm dlouhé, po odkvětu hákovitě zahnuté, za plodu opět přímé. Květy převážně pětičetné. Kališní lístky vejčité, tupé, korunní lístky bílé, vejčité, víceméně zdéli lístků kališních. Tyčinek je 10. Plodem je úzce vejcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: V ČR je úrazník skalní řazen k silně ohroženým druhům (C2b).
Poznámka: Rod Sagina zahrnuje asi 30 druhů, rozšířených převážně v mírném pásmu severní polokoule.
Sagina saginoidesSagina saginoides
Sagina saginoides
Fotografováno dne 6. 7. 2008 (Krkonoše).