Zobrazit místo Sahelská provincie na větší mapě

Nejsevernější africkou provincii Súdánsko-zambezijské oblasti Paleotropis tvoří provincie Sahelská. Jde o jakousi nárazníkovou zónu subsaharské Afriky vůči Sahaře, která je již součástí Holarctis. Pruh Sahelu je asi 600 km široký a táhne se od ústí řeky Senegal v jižní Mauretánii až po pobřeží Rudého moře v Súdánu.

Sahel

Podkladem jsou staré vyvřelé horniny, z větší části překryté druhohorními usazeninami, zejména pískovci, na několika místech vystupují i relativně mladé sopečné horniny. Význačný prvkem je niva řeky Niger s bažinami a vysýchající jezera, z nichž největší je Čadské. Klima je tropické, s velkými výkyvy teplot, které mohou činit až 30 °C. Většina roku je velmi suchá a enormně horká, většina srážek spadne v krátkém letním období dešťů, které ale přichází značně nepravidelně – delší absence srážek znamená výrazný posun polopouštní vegetace na úkor travnatých savan.

Sahel

V savaně s dřevinami převládají různé druhy akácií (Acacia), spolu s nimi roste Commiphora africana (Burseraceae), Balanites aegyptiaca (Zygophyllaceae) a Maerua crassifolia (Capparaceae). Mezi nejvýznamnější trávy patří Aristida stipoides a bodloplev hroznatý (Tragus racemosus).

Sahel

V oblastech, které jsou ve vlhkém období periodicky až přeplavovány, bývá travnatá savana s dominujícím prosem Panicum laetum, ježatkou Echinochloa colona, druhem Schoenefeldia gracilis a miličkou Eragrostis pilosa. Na severním okraji, kde vegetace přechází do polopouště, obvykle převládá ostrokvět Cenchrus biflorus, pšenice Panicum turgidum a druh Stipagrostis pungens. V plošně omezených horských oblastech se mohou na chráněných místech objevovat křoviny s olivou Olea europaea subsp. laperrinei, druhy rodu Boscia (Capparaceae) a Ficus (Moraceae) nebo s druhem Gymnosporia senegalensis (Celastraceae).

Sahel

Zajímavé jsou i mokřady. Ve vnitrozemské deltě Nigeru dominují trávy Acroceras amplectens, troskut prstnatý (Cynodon dactylon), vodní vegetaci zastupuje endemický plavín Nymphoides ezannoi a lekníny (Nymphaea). Na okrajích zaplavovaného území jsou typické palmy Hyphaene thebaica a Borassus aethiopum, vrbě příbuzná Pleiarina chevalieri (Salicaceae) a cicimek Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae). U Čadského jezera jsou typickými druhy zaplavované savany rýže Oryza longistaminata, ježatka Echinochloa pyramidalis a Hyparrhenia rufa, v mokřadech dominuje Cyperus papyrus, Phragmites mauritianus a Vossia cuspidata, v místech s vyšším obsahem solí rákos obecný (Phragmites australis) a orobinec Typha australis.

Sahel

Flóra není příliš bohatá a stupeň endemismu je poměrně nízký i na druhové úrovni. Na jedné straně sem přesahují některé saharské elementy, na druhé straně je řada prvků společných s polopouštními územími v eritrejsko-somálském prostoru a rovněž je zde značná shoda s květenou jihozápadu Arabského poloostrova.

Sahel

Z původních druhů rostlin provincie na BOTANY.cz najdete:

Sahel

Sousedící floristické provincie: