Biologická klasifikace: Animalia, Amphibia, Salamandroidea, Salamandridae
Syn.: Lacerta salamandra Linnaeus, 1758
Česká jména: mlok skvrnitý, mlok černožlutý
Anglická jména: Fire salamander

Salamandra salamandra
Salamandra salamandra

Rozšíření: Vyskytuje se v západní, střední a jižní Evropě, také v Malé Asii, Maroku a Alžírsku.

Způsob života: Mlok je noční živočich, ve dne vychází pouze za deště, kdy loví červy, žížaly, stonožky, pavouky, plže a hmyz. Vyhledává vlhká stanoviště v pahorkatinách a horách až do nadmořské výšky 1200 m, objevuje se v okolí čistých potůčků, na suťových kamenitých svazích s tlejícím dřevem, na půdě bohaté na rostlinné zbytky.
Na přelomu října a listopadu se jedinci ze širokého okolí slézají na určitá místa a zalézají hluboko do země a pohromadě přezimují. Koncem března se probouzejí. Samice v dubnu až květnu po dokončení vývoje vajíček klade asi 70 dobře vyvinutých larev do pomalu tekoucích potoků a studánek. Páření mloku se odehrává na podzim 10 měsíců předtím.

Popis: Zavalitý ocasatý obojživelník se širokou hlavou, zaokrouhleným čenichem, vystupujícíma tmavýma očima a nápadnými příušními žlázami měří až 25 cm včetně ocasu. Je leskle černý se žlutými, oranžovými nebo dokonce červenými skvrnami nebo pruhy. Podle zbarvení se v Evropě rozlišuje 12 poddruhů. U nás žije nepravidelně žlutě skvrnitá forma. Velké žlázy po stranách hlavy vylučují jedovatý výměšek, který může způsobit predátorům svalové křeče nebo potíže s dýcháním. Pohlavně dospívá asi v pátém roce života. V přírodě žije mlok asi 20 let.

Ohrožení a ochrana: V České republice je mlok skvrnitý dle vyhlášky 395/1992 Sb. silně ohroženým druhem. Vztahuje se na něj také Bernská konvence, podle níž je zařazen mezi přísně chráněné druhy.

Salamandra salamandra
Salamandra salamandra
Salamandra salamandra

Fotografováno dne 25. 4. 2008 (Česko, Čechy, poblíž Křivoklátu).