České mená: vrba bílá (Presl 1819, Opiz 1852, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: vrba bělice (Reuss 1853), vŕba biela (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité

Salix alba

Rozšírenie: Druh je v Európe rozšírený v miernom až meridionálnom pásme, na východe zasahuje až po západnú Sibír a Strednú Áziu. Vyskytuje sa aj v Prednej Ázii a severozápadnej Afrike. Na Slovensku je hojne rozšírený a často aj vysádzaný.

Ekológia: Rastie na hlbokých, piesočnato-hlinitých až hlinitých, na živiny bohatých, menej na chudobných pôdach. Je súčasťou lužných lesov, brehových porastov. Rastie prevažne v planárnom až kolínnom stupni. Znáša dlhotrvajúce záplavy.

Salix alba

Opis: Strom 15–30(–35) m vysoký, s priamym kmeňom, často s priemerom až 100 cm, koruna hustá, metlovitá, konáre tenké, šikmo odstávajúce. Borka spočiatku hladká, tmavosivá, neskôr pozdĺžne zbrázdená. Jednoročné konáriky jemne pritisnuto chlpaté, hnedožlté až červenohnedé, niekedy aj žlté, oranžové, či červené. Púčiky kužeľovité, tupé, hnedozelené, pritisnuto chlpaté. Prílistky čiarkovito kopijovité, drobné, zavčasu opadavé. Listy stopkaté 60–110(–140) × 10–20 veľké, stopka listov pri báze listu so žliazkami. Čepeľ kopijovitá až úzko kopijovitá, jemne žliazkato pílkovitá, na vrchole dlho končistá. Listy na líci riedko, na rube husto hodvábne chlpaté, chlpy pritisnuté, rovnobežné s hlavnou žilou, sivobiele. Jahňady úzko valcovité 40–60 × 5–8 mm veľké, na krátkych olistených konárikoch s niekoľko celistvookrajovými listami. Tyčinkové kvety s 2 tyčinkami, nitky v dolnej polovici chlpaté. Piestikové kvety takmer sediace, čnelka krátka. Plod tobolka.

Salix albaSalix alba

Poznámka: Dreviny so žltými jednoročnými konárikmi sa priraďujú k S. a. var. vitellina (L.) Stokes, so živočervenými alebo oranžovočervenými sú var. britzensis Späth. Dreviny s husto hodvábne chlpatými listami na oboch stranách sa priraďujú k var. sericea Gaudin, s listami v dospelosti lysavejúcimi ako var. caerulea (Sm.) Sm. Rastliny s listami vajcovito elipsovitými, asi 2-krát dlhšími ako širokými sa označujú ako var. latifolia Andersson, rastliny s listami 3–4-krát dlhšími než širokými sa označujú ako var. angustifolia Andersson.

Salix alba
Salix alba

Foto: 26. 5. 2011 (Slovensko, Spišské Hanušovce).