Syn.: Capraea cinerea Opiz, Salix aurita var. cinerea (L.) Fiori, Vimen cinerea Raf.
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité

Salix cinerea

Rozšíření: Eurasijský druh, v Evropě se vyskytuje téměř po celém území s výjimkou západní části, chladného severu a nejteplejšího jihu. Areál dále pokračuje přes stepní oblasti na západní Sibiř, přes Ural do Střední Asie, na východ až do podhůří Altaje. V ČR roztroušeně na celém území od nížin do podhorských oblastí.

Ekologie: Roste v lužních lesích, podél vodních toků, u tůní a slepých ramen, v bažinách a v terénních sníženinách kolem rybníků. Snáší stagnující vodu i záplavy, také mírný zástin. Vyskytuje se na živinami bohatších neutrálních až slabě kyselých hlubších těžších půdách, ve společenstvech svazů Salicion cinereae, Alnion glutinosae, Salicion albae. Dožívá se asi 40 let. Kvete v dubnu a květnu před rašením listů.

Popis: Dvoudomý keř, 2–5 m vysoký, bochníkovitého vzrůstu. Větve s hladkou šedou borkou, na dřevě po sloupnutí kůry s výraznými lištami. Letorosty hustě krátce šedě chlupaté, stejně jako dvouleté větvičky. Pupeny 3–4 mm dlouhé, květní až 6 mm, chlupaté, kryté 1 šupinou. Listy podlouhle vejčité až obkopinaté, čepel 6–9 cm dlouhá, 2–3 cm široká, na bázi klínovitá, na líci roztroušeně, na rubu hustěji chlupatá. Řapík 4–8 mm dlouhý, palisty výrazné, většinou vytrvalé. Jehnědy elipsoidní až válcovité, 2-4 cm dlouhé, 0,9-1,5 cm široké, přisedlé, s opadavými listeny na bázi. Samčí květy se 2 tyčinkami, samičí se stopkatým chlupatým semeníkem, květní listeny načernalé, dlouze chlupaté. Tobolka se 2 chlopněmi, v každé 5–7 základů semen.

Záměny: Jedná se o poměrně dobře poznatelný druh i v době vegetačního klidu. Jednak už zdálky svým bochníkovitým habitem a také lištami na dřevě po sloupnutí kůry (lišty mají pouze 2 u nás původní vrby). Na pohled zaměnitelným druhem (hlavně bez olistění) je Salix aurita – vrba ušatá, která má rovněž lišty na dřevě (menší a méně výrazné). Podobná je také svým kulatým tvarem, chlupatými letorosty, ale dvouleté větvičky jsou už lysé a lesklé.

Salix cinereaSalix cinerea
Salix cinereaSalix cinerea
Salix cinereaSalix cinerea

Fotografovali Gabriela Leugnerová, ve dnech 9. 9. 2006 (Česko, Čechy, Opočno, u Broumarského rybníka) a 11. 9. 2006 (Liberec, louka ve Veseckém údolí); Alena Vydrová, dne 9. 5. 2020 (Čechy, vojenský újezd Boletice, Otice).