Syn.: Salix fragilis auct.
České mená: vrba křehká (Opiz 1852, Čelakovský 1879, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: vrba křehká, křehovka, praskokrk (Reuss 1853), vŕba krehká (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité

Salix euxina

Rozšírenie: Druh má areál rozšírenia v strednej, severovýchodnej a východnej Európe, na západ je rozšírený po Francúzsko, južne v severnej časti Balkánského polostrova, ďalej v Malej Ázii a na Kaukaze. Sekundárne rastie na Kanárskych a Kapverdských ostrovoch. Na Slovensku od suprakolínneho po montánny stupeň roztrúsený až hojný, v planárnom a kolínnom stupni je ojedinelý až roztrúsený, v ČR predovšetkým v suprakolínnom a montánnom stupni. Na Slovensku dosahuje výškové maximum v Tomanovskej doline vo výške 1380 m n. m, v Česku na Šumave iba do 950 m n. m.

Ekológia: Rastie na priepustných vlhkých, skeletnatých pôdach. Znáša aj minerálne chudobné pôdy, znáša krátkodobé záplavy, je mrazuvzdorná. Neznáša ani čiastočne zatienenie.

Salix euxinaSalix euxina
Salix euxina

Opis: Strom 8–15(–20) m vysoký, s krátkym kmeňom, s riedkou rozložitou korunou a hrubými krivými konármi. Borka tmavosivá, zavčasu pozdĺžne zbrázdená, pri starých stromoch veľmi hrubá. Jednoročné konáriky holé, sivozelené, v uzloch lámavé (odtiaľ názov). Púčiky, holé, hnedasté, na vrchole čierne, zaschnuté. Prílistky valcovité až polosrdcovité, na báze s početnými žliazkami. Stopka zväčša s dvoma žliazkami pri stopke. Čepeľ kopijovitá, 60–120(–150) × 15–25 mm veľká, hrubo oddialene žliazkato pílkovitá, na líci tmavozelená, lesklá, na rube sivozelená, na obidvoch stranách holá. Bočné žily s hlavnou zvierajú cca 45° uhol. Jahňady stopkaté, úzko valcovité, 15–50 mm dlhé, s niekoľkými celistvookrajovými listeňmi, listového tvaru. Tyčinkové kvety s 2 tyčinkami, nitky na báze chlpaté. Piestikové kvety so stopkatým piestikom, čnelka 2-zárezová. Plod tobolka.

Poznámka: Pri revízii typovej položky s menom Salix fragilis bolo zistené, že obsahuje jedince hybridného pôvodu (= Salix alba × S. euxina). Preto pre vŕbu krehkú v našom ponímaní bolo prijaté meno Salix euxina.

Salix euxina
Salix euxina

Foto: 22. 5. 2011 (Slovensko, Drábsko).