Syn.: Vimen hastata Raf.
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité

Salix hastata

Rozšírenie: Severná Eurázia, Aljaška a severozápadná Kanada, tiež stredná Európa a ostrovčekovite sa objavuje v horstvách južnej Európy a južnej Sibíri. Na Slovensku rastie nominátny poddruh, ktorý sa najhojnejšie vyskytuje v Belianskych Tatrách, zriedkavejšie vo Veľkej Fatre, Nízkych Tatrách, v Západných a Vysokých Tatrách. V Česku veľmi vzácne iba Salix hastata subsp. vegeta v Hrubom Jeseníku.

Ekológia: Rastie na vlhkých, minerálne bohatších, kamenistých pôdach, skôr na bázických podložiach. Vyskytuje sa predovšetkým na prameniskách, vlhkých sutinách, v karoch, v montánnom až subalpínskom stupni, od 1400 až do 1800 m n. m. (max. 2050 m n. m. – Ždiarska vidla). Kvitne od mája do júna, súčasne s rozvíjaním listov.

Salix hastata

Opis: Dvojdomý ker 0,5–1(–1,5) m vysoký, poliehavý až priamy, s kmienkami s priemerom do 3 cm a s vystúpavými konármi. Jednoročné konáriky sú hnedasté. Púčiky sú kužeľovité, mierne hranaté, 4–7 mm veľké. Listy sú elipsovité až obráteno vajcovité, zriedka podlhovasté, 3–7 cm dlhé a 1,5–3,5 cm široké, na báze oblé až mierne srdcovité, okraj listov je jemne pílkovitý. Vrchná strana je tmavozelená, spodná žltozelená až sivozelená, žilnatina je sieťovitá, z vrchu vtlačená, zospodu vystupujúca. Stredová žila je nápadne žltá. Stopka je krátka (3–8 mm), prílistky sú vyvinuté, trváce, šikmo srdcovité, žliazkato pílkaté, opadávajú zároveň s listami. Kvety v jahňadách, ktoré sú valcovité, 20–50 mm dlhé a 8–15 mm široké, na stopke s niekoľkými malými listeňmi listového tvaru. Samčie kvety sú s 2 tyčinkami, nitky holé. Samičie kvety so stopkatým piestikom, semenník holý, čnelka zreteľná, blizny 2-zárezové. Plod je tobolka, holá a v každej tobolke s 9 základmi semien.

Využitie: V prostredí, v ktorom rastie, plní funkciu priekopníckej, melioračnej a vodohospodárskej dreviny.

Ohrozenie a ochrana: V Česku patrí poddruh Salix hastata subsp. vegeta ku kriticky ohrozeným taxónom (C1r), na Slovensku je druh zaradený medzi menej dotknuté (LC). Na Slovensku je však vŕba oštepovitolistá zákonom chránená.

Salix hastata
Salix hastata
Salix hastata
Salix hastata

Foto: 24. 8. 2012 (Slovensko, Západné Tatry, Tomanová dolina).