Česká jména: vrba laponská (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: vŕba laponská (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Salix lapponum
Rozšíření: Vyskytuje se v severní Evropě, na východ po západní Sibiř. Jižněji pouze ostrůvkovitě v horách Francouzského středohoří, Sudet, Karpat a severní části Balkánského poloostrova. U nás roste pouze na několika lokalitách v Krkonoších a na jediném místě v Hrubém Jeseníku.
Ekologie: Roste v subalpínském stupni na vlhkých loukách, vrchovištích, prameništích bystřin a vysokobylinných nivách na silikátových podkladech. Dožívá se zhruba 30 let. Kvete před nebo současně s rašením listů v květnu a červnu.
Salix lapponum
Popis: Menší, do 1,5 m vysoký, dvoudomý keř přímého vzrůstu s krátkými, bohatě rozvětvenými větvemi. Kmínky jsou šedohnědé, téměř hladké. Jednoleté prýty jsou zelenohnědé až olivově zelené, chlupaté, později částečně olysávající se zřetelnými lenticelami. Nápadně velké pupeny jsou nahloučené na koncích větévek. Listy jsou řapíkaté, vejčitě kopinaté nebo podlouhle vejčité, téměř celokrajné, čepele na líci matně zelené, slabě lesklé, svraskalé, v mládí dlouze rovně chlupaté, záhy olysávající, na rubu šedozelené, hustě chlupaté až plstnaté s výrazně vystupující střední žilkou. Palisty málo vyvinuté, záhy opadavé. Jehnědy jsou 2–4 cm dlouhé, válcovité, téměř přisedlé. Samčí květy se dvěma tyčinkami, samičí s plstnatými semeníky. Plodem je až 8 mm dlouhá tobolka.
Záměny: Rostliny s lysými listy a semeníky jsou označovány jako vrba laponská krkonošská (Salix lapponum var. daphneola (Tausch) Wimmer). Tato varieta je stenoendemitem Pančavské louky v Krkonoších. Záměna připadá v úvahu i s kříženci s dalšími horskými vrbami, u nás s vrbou dvoubarvou (Salix bicolor) nebo vrbou slezskou (Salix silesiaca).
Ohrožení a ochrana: Nominátní varieta patří k silně ohroženým taxonům ČR (C2r), vrba laponská krkonošská ke kriticky ohroženým (C1r). Bez členění na variety jí v kategorii kriticky ohrožených druhů ochranu poskytuje i zákon (§1). Zákonem je chráněna i ve Francii a Polsku.
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum
Salix lapponum
Fotografováno dne 6. 7. 2013 (Krkonoše).