Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité
Salix retusa
Rozšírenie: Európsky druh s relatívne obmedzeným areálom. Vyskytuje sa v horách Španielska, v celých Alpách, v Západných, Východných a Južných Karpatoch, v horách Albánska a Bulharska.
V Českej republike sa nevyskytuje. Na Slovensku iba v Západných, Vysokých, Belianskych a Nízkych Tatrách.
Ekológia: Vyskytuje sa na vlhkých vápencových, vzácnejšie mylonitových skalách, skalných štrbinách a sutinách v subalpínskom stupni. Zriedkavo schádza do horského stupňa. Kvitne od júna do augusta.
Salix retusa
Opis: Trváca rastlina s plazivým kmienkom, vysoká do 30 cm. Konáre plazivé, holé. Listy dlhé 12–20(–25) mm podlhovasto až široko obrátene vajcovité, na báze klinovité, na dolnej 1/2 slabo pílkovité, pri vrchole celistvookrajové, na obidvoch stranách rovnako zelené, ± lesklé. Jahňady vyvinuté súčasne s listami, listene na vrchole tmavšie, samičie i s listnatým brachyblastom, 1–3 cm dlhé, piestiky s 0,3–0,8 mm dlhou čnelkou.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na neprístupnosť biotopov, v ktorých sa vŕba tupolistá vyskytuje, patrí medzi druhy menej ľudskými aktivitami ohrozené. Niektoré lokality môže ohrozovať turistický ruch. Druh patrí na Slovensku medzi zákonom chránené a podľa červeného zoznamu medzi menej dotknuté (LC). Chráneným druhom je i na Ukrajine.
Salix retusa
Poznámka: Vŕby, aj tie vysokohorské, patria medzi ťažko určiteľnú skupinu drevín. Podľa niektorých názorov sa alpské a karpatské populácie vŕby tupolistej líšia vzrastom. Aj karpatský endemit Salix kitaibeliana je podľa niektorých názorov porovnateľný s alpskými populáciami Salix retusa a nejde o samostatný druh.
Salix retusa
Salix retusa
Foto: 23. a 28. 6. 2005 (Slovensko, Vysoké a Nízke Tatry).