Syn.: Salix repens subsp. rosmarinifolia (L.) C. Hartm.
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité
Salix rosmarinifolia
Rozšírenie: Euro-ázijský druh s rozsiahlym areálom. Vyskytuje sa v severnej Európe (južné Švédsko, Fínsko), Dánsko, Pobaltie, stredná Európa, Rumunsko, v alpskej oblasti, na juhu v štátoch bývalej Juhoslávie. Na východe sa vyskytuje na Ukrajine, v Bielorusku, európskej časti Ruska, odkiaľ areál zaberá Kazachstan, Uzbekistan, Mongolsko a prechádza až do Číny.
V Českej aj Slovenskej republike sa vyskytuje roztrúsene na vhodných lokalitách. V ČR hojnejšie v napr. Třeboňskej a Českobudějovickej panve, chýba v severozápadných Čechách, na Slovensku je najviac lokalít známych vo vnútrokarpatských kotlinách.
Ekológia: Vyskytuje sa na slatinných rašeliniskách s vysokým obsahom báz, na lúkach zv. Molinion, na piesčinách (častejšie v medzidunových zníženinách) a vlhkých pasienkoch. Vyžaduje vlhké až mokré, chudobné, neutrálne až slabo kyslé, rašelinové, piesočnaté i hlinité pôdy. Je tolerantná voči kolísaniu hladiny podzemnej vody. Túto vŕbu nachádzame od nížin do podhorského stupňa. Kvitne od apríla do mája.
Salix rosmarinifolia
Opis: Trváca rastlina s plazivým, ale aj vzpriameným kmienkom, vysoká od 10 do 150 (vzácne aj viac) cm. Konáre vystúpavé alebo plazivé, tenké. Listy čiarkovito kopijovité, 10–45 mm dlhé, pod 1/2 najširšie, 4–10× dlhšie ako široké, celistvookrajové, s 10–12 pármi žíl, na vrchole rovné. Jahňady 5–12 mm dlhé, vajcovité, listene na vrchole tmavé, plod je chlpatá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vŕba rozmarínolistá vyskytuje, patrí medzi druhy ohrozené ľudskými aktivitami. Mnoho lokalít zaniklo odvodnením, rekultiváciou lúk, ale tiež zarastaním pôvodne nelesných stanovíšť. Druh patrí na Slovensku medzi zákonom chránené, podľa červeného zoznamu medzi potencionálne ohrozené (NT), ČR je ohrozeným (C3) druhom. Chránený i v Srbsku.
Poznámka: V ČR sa vzácne vyskytuje veľmi podobný druh S. repens (v. plazivá), zo Slovenska nie je výskyt zatiaľ s istotou potvrdený.
Salix rosmarinifoliaSalix rosmarinifolia
Salix rosmarinifoliaSalix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
Foto: 7. 5. 2005 (Slovensko, Liptovská kotlina), 28. 5. 2008 (Slovensko, Spišské kotliny) a 13. 5. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).