Syn.: Caroxylon aphyllum (L. f.) Tzvelev, Caroxylon brevifolium St.-Lag., Caroxylon salsola Thunb., Salsola caffra Sparrman, Salsola caroxylon Moq., Suaeda africana Moq.
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Salsola aphylla
Rozšíření: Dosti široce rozšířený druh v jižní Africe – areál se táhne od Namibie přes Botswanu až do Jihoafrické republiky; nejjižněji roste v Klein Karoo.
Ekologie: Provází vyprahlá místa, zejména ve vyschlých korytech periodických toků, kamenité pláně, především v územích s nepravidelnými letními dešti. Často indikuje zasolení. Vystupuje až do nadmořské výšky 1400 m.
Salsola aphylla
Popis: Keřík nebo keř vysoký 1–2(–4) m; větve jsou tmavě popelavě šedé, letorosty a listy jsou v mládí krátce chlupaté. Listy vyrůstají především na koncích mladých větviček, jsou šupinovité, dužnaté, posléze svraskalé, 4–6 mm dlouhé a 2 mm široké, olysávající, na rubu kýlnaté. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí horních listů, jsou drobné, 5četné; okvětní lístky jsou kopinaté, na rubu vlnatě chlupaté. Nažky s blanitým, nepravidelným lemem mají 6–10 mm v průměru.
Poznámka: Květy jsou často napadány hmyzem, který je znetvořuje v nápadné chlupaté hálky; v nich se plody nevyvíjejí. Šťavnaté listy vyhledává dobytek při pastvě.
Salsola aphylla
Salsola aphylla
Salsola aphylla
Salsola aphylla
Fotografováno ve dnech 19. a 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Klein Karoo, Uniondale; Groot Karoo, severně od Prince Albert).