Syn.: Salsola ruthenica Iljin, Salsola kali auct. non L., Salsola kali subsp. ruthenica (Iljin) Soó, Salsola kali subsp. rosacea Čelak., Salsola tragus auct. non L.
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Salsola australis
Rozšírenie: Mierne pásmo Eurázie, presná hranica pôvodného areálu sa dá dnes už len ťažko určiť. Predpokladá sa, že druh bol pôvodný od Stredomoria, strednej a juhovýchodnej Európy po Mongolsko a severnú Čínu. Sekundárne rozšírený aj v ostatných častiach Európy, v severnej a južnej Afrike, Severnej Amerike a Austrálii.
V ČR rastie roztratene hlavne vo východných, stredných a severozápadných Čechách a na južnej Morave (tu je pravdepodobne pôvodný). Na Slovensku roztratene od Záhorskej nížiny po Východoslovenskú nížinu, vzácne zavliekaná i do severnejších oblastí.
Salsola australis
Ekológia: Psamofyt a fakultatívny halofyt, rastie na pieskoch, slaniskách, okrajoch ciest, rumoviskách, železničných staniciach, výsypkách a podobne. Vyžaduje stanovištia s kyprým, nespevneným povrchom bez konkurencie iných druhov.
Opis: Jednoročná bylina s bohatým koreňovým systémom. Stonky priame, drevnatejúce, 5–80 cm vysoké, od bázy rozkonárené, holé až riedko štetinaté. Listy čiarkovité, 1–4 cm dlhé a 0,5–1 mm široké, zakončené ostňom. Kvety obojpohlavné, drobné, sústredené do klasov na koncoch konárikov, listene a listence rozostúpené. Okvetie zelenkasté, za plodu zväčšené, blanité. Plodom je kožovitá nažka. Kvitne v júli a auguste.
Ohrozenie a ochrana: V ČR je tento taxón zaradený k ohrozeným druhom (C3).
Poznámka: V Ázii sa používa aj ako doplnkové krmivo pre dobytok.
Salsola australisSalsola australis
Salsola australis
Foto 29. 6. 2008 (Slovensko, Kameničná).