Syn.: Caroxylon littoralis (Moq.) Akhani et Roalson, Sarcomorphis littoralis Bojer ex Moq.
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Salsola littoralis
Rozšíření: Areál tohoto druhu zahrnuje především Madagaskar, kde se vyskytuje pouze na jihozápadě v provincii Tulear. Dále byl nalezen na ostrově Europa a zcela nedávno byl rozlišen i na africkém pobřeží v Mosambiku v provincii Inhambane.
Ekologie: Stanovištěm jsou mořská pobřeží a přímořské duny, mnohem řidčeji se vyskytuje i na slaniskách ve vnitrozemí.
Salsola littoralis
Popis: Nevysoký sukulentní keřík vysoký do 1 m; starší větvičky jsou dřevnaté, 3–4(–5) mm v průměru, mají hnědou borku, mladší jsou dužnaté, nečlánkované, válcovité, šedozelené, s jemnými, bílými, záhy opadavými chlupy; postranní větve jsou vstřícně postavené, krátké. Listy jsou vstřícné, dužnaté, šupinovité až střechovité, na vrcholu tupé. Květenství je koncové; listeny jsou v obrysu oválné, asi 1,5 mm dlouhé, na průřezu trojúhelníkovité, tupé; v paždí listenů vyrůstají jednotlivé 5četné květy, podepřené ještě 2 listenci; okvětní lístky jsou dužnaté, kopinaté, zelené, blanité, na vrcholu špičaté; tyčinek je 5, s nepatrnými nitkami; čnělka je dlouhá, vyčnívá z květu. Plodem je nažka asi 2 mm dlouhá, hnědá.
Poznámka: Velmi pozoruhodné je, že na Madagaskaru se vyskytuje jediný druh z širšího příbuzenstva slanobýlů (Salsola). Podle nejnovějších zjištění by se ale tento druh měl přeřadit do rodu Caroxylon.
Salsola littoralis
Salsola littoralis
Salsola littoralis
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 9. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, ostrůvek Nossy Ve).