Syn.: Sclarea aethiopsis (L.) Mill., Sclarea lanata Moench, Salvia lanata (Moench) Stokes, Salvia leuconeura Boiss., Aethiopis vera Fourr.
Česká jména: šmuran (Opiz 1852), šalvěj uherská (Sloboda 1852, Čelakovský 1887), šalvěj habešská (Dostál 1950), šalvěj vlnatá (Dostál 1989), šalvěj etiopská (Kubát 2002)
Slovenská jména: šalvia mouřenínská, mureninka (Reuss 1853), šalvia abesínska (Dostál 1950), šalvia etiopská (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Salvia aethiopis
Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Evropa, severní Afrika, jihozápadní Asie, Střední Asie, na severu zasahuje až na jižní Moravu. Vzácně je zavlékána i do západní Evropy. U nás se vyskytuje jen v Pavlovských kopcích, na začátku 20. století byla nalezena i na nádraží v Mělníce, později i na železničním náspu i jihomoravských Chrlic. Na Slovensku se vyskytuje na jihozápadě země.
Ekologie: Roste na xerotermních travnatých stráních, na skalnatých svazích, druhotně i na železničních náspech, na živinami a bázemi bohatých půdách. Kvete od května do června.
Salvia aethiopis
Popis: Dvouletá až víceletá bylina, monokarpická, 40–120 cm vysoká, lodyha přímá, bohatě větvená, vlnatě chlupatá, přízemní listy v růžici, společně s dolními lodyžními listy dlouze řapíkaté, vejčité až kosočtverečné, až 20 cm dlouhé a 15 cm široké, po obou stranách vlnatě chlupaté s přisedlými žlázkami, horní lodyžní listy krátce řapíkaté až přisedlé. Květy v 4–8květých lichopřeslenech, listeny zelené, kalich 2pyský, hustě bíle chlupatý, horní pysk 3cípý, dolní 2cípý, koruna 2pyská, 12–16 mm dlouhá, bílá, vzácně až fialově naběhlá, korunní trubka kratší než kalich, horní pysk přilbovitě vyklenutý, na svrchní straně pýřitý, žláznatý, dolní pysk 3laločný, střední lalok největší. Plodem je tvrdka.
Ohrožení a ochrana: Nejjižnější částí Moravy prochází severní hranice celkového areálu druhu, rostlina je u nás značně vzácná. Je proto zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1). Na Slovensku je hodnocena jako druh potenciálně ohrožený (NT), zákon ji zde chrání také.
Salvia aethiopisSalvia aethiopis
Salvia aethiopisSalvia aethiopis
Salvia aethiopis
Fotografováno ve dnech 2. 5. a 7. 6. 2008 (Pavlovské kopce).