Syn.: Sclarea distans Moench
České mená: šalvěj rakouská (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: šalvia rakouská (Reuss 1853), šalvia rakúska (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Salvia austriaca
Rozšírenie: Subkontinentálne-submediterány-euroázijský druh. Je rozšírený v strednej, juhovýchodnej a východnej Európe, odkiaľ zasahuje až do ázijskej časti Ruska.
V Českej republike sa vyskytovala na južnej Morave v okolí Hodonína a Velkých Bílovic; donedávna iba na jednej sekundárnej lokalite pozdĺž železničnej trati Újezd u Brna – Křenovice. Na Slovensku len vzácne roztrúsene na Záhorskej a Podunajskej nížine. V oboch štátoch bol zaznamenaný aj sekundárny výskyt.
Ekológia: Sprašové terasy, stepné trávnaté i krovinaté stráne, pasienky, lesostepi, vzácne aj na okrajoch ciest v nížinách až pahorkatinách. Vyžaduje výhrevné, vysychavé, zásadité až neutrálne, často vápenaté, kamenité i piesočnaté pôdy. Kvitne od mája do júla (augusta).
Salvia austriaca
Opis: Trváca rastlina vysoká do 100 cm, dolu mäkko, hore vlnato a žliazkato chlpatá. Byľ priama, hrubá, väčšinou jednoduchá. Prízemné listy v ružici, pritlačené k zemi, dlho stopkaté, široko vajcovité, vráskavé, byľové listy v 1 páre alebo žiadne, sediace, vajcovité, zubato laločnaté. Kvety po 4–9 v papraslenoch, horné listene vajcovité, celistvookrajové, 2–4× dlhšie ako kvety, kalich zvonkovitý, do 10 mm dlhý, 2-pyskový, koruna žltkavobiela, dlhá 12–17 mm, rúrka dĺžky kalicha, horný pysk málo vyklenutý, dolný dlhší, zohnutý.
Ohrozenie a ochrana: Viaceré lokality zanikli úpravami v poľnohospodárskej krajine (napr. sceľovanie pozemkov), stavebnou činnosťou a podobne. Mnohé, aj ostávajúce, sú ohrozené zarastaním po ukončení tradičného využívania, v tomto prípade extenzívneho pasenia. V ČR je zaradená medzi vyhynuté druhy (A1), v Česku ani na Slovensku napriek svojej vzácnosti nie je zákonom chránená, v slovenskom červenom zozname je zaradená medzi druhy potencionálne ohrozené (NT). Zákonom chráneným druhom je v Srbsku.
Poznámka: Veľmi ozdobná, nápadná rastlina, miestami sa vyskytuje v početných populáciách.
Salvia austriacaSalvia austriaca
Salvia austriacaSalvia austriaca
Foto: 12. 5. 2006 (Maďarsko, okolí obce Harta).