Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Salvia quitensis
Rozšíření: Druh severní části And, endemit Ekvádoru.
Ekologie: Roste v lemech horských lesů a křovinách, v nadmořských výškách zhruba od 1000 až do 3500 m.
Salvia quitensis
Popis: Vytrvalá bylina či až polokeř dosahující výšky okolo 2–3 m, s větvemi rýhovanými, chlupatými nebo lysými. Listy jsou vstřícné, řapík je až 2,5 cm dlouhý, čepele je kopinatá až vejčitá, až 6,5 cm dlouhá a asi 2,5 cm široká, na bázi zaokrouhlená, na okraji pilovitě vroubkovaná, na vrcholu špičatá, jemně chlupatá. Květenství je terminální, složené z 2–6květých lichopřeslenů, květy jsou stopkaté; kalich je zvonkovitý, 3cípý, na bázi zelený, v horní části tmavočerveně naběhlý; koruna je až 3 cm dlouhá, zhruba 3krát delší než kalich, kermesinově červená, chlupatá, 2pyská, korunní trubka je mírně zahrnutá, horní pysk je slabě přilbovitý, dolní 3laločný; tyčinky a čnělka jsou červené, z koruny vyniklé. Plody jsou tvrdky.
Ohrožení a ochrana: Tato šalvěj je z hlediska ohrožení klasifikována Červeným seznamem IUCN (2004) jako druh méně dotčený (LC).
Salvia quitensis
Salvia quitensis
Salvia quitensis
Salvia quitensis
Fotografoval Mário Duchoň, dne 3. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas).