Biologická klasifikace: Animalia, Reptilia, Squamata, Boidae
Syn.: Boa manditra Kluge, 1991; Corallus madagascariensis Boulenger, 1893; Sanzina madagascarensis Auffenberg, 1958; Xiphosoma madagascariensis Duméril et Bibron, 1844
Česká jména: hroznýš psohlavý, sanzinie madagaskarská
Anglická jména: Madagascar tree boa, Green Madagascar boa, Madagascar ground boa

Sanzinia madagascariensis, hroznýš psohlavý
Sanzinia madagascariensis, hroznýš psohlavý

Rozšíření: Endemit ostrova Madagaskar, vyskytuje se v jeho východní, jižní, ale i severozápadní části.

Způsob života: Žije především v deštných lesích východního pobřeží Madagaskaru, ale i v sušších severozápadních nebo jižních polosuchých lesích, na stanovištích dotčených lidskou činností, na plantážích a dokonce v blízkosti lidských sídel, vystupuje až do nadmořské výšky okolo 1300 m.
Pohybuje se ve větvích i na zemi a loví savce, ptáky i žáby.
Jedná se o vejcoživorodý druh, 4–8(–15) vajec se inkubuje 6–8 měsíců přímo v těle matky. V době březosti samice tmavne a na zádech je téměř černá. Tato změna barvy pravděpodobně slouží k absorpci a ukládání energie. O mláďata se nijak nestará. Jsou zbarvena červeně až do 1–2 let věku a jsou naprosto stromová. Pohlavně dospívají asi ve 3 letech. V přírodě se dožívá hroznýš psohlavý přibližně věku 20 let.

Popis: Velký noční hroznýš, který dorůstá délky 180–220 cm, jeho hmotnost činí 2,2–4 kg. Hlava je výrazně diferencová, srdcovitého tvaru, tělo je štíhlé, ale svalnaté, s nepravidelnými křížovými pásy.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2011) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC), mezinárodně jej chrání obchodní úmluva CITES. Nemá přirozené predátory, ohrožuje jej úbytek přírodních stanovišť a člověk, který jej loví pro kůži.

Sanzinia madagascariensis, hroznýš psohlavý
Sanzinia madagascariensis, hroznýš psohlavý
Sanzinia madagascariensis, hroznýš psohlavý

Fotografováno dne 21. 10. 2016 (Madagaskar, okolí obce Andasibe).