Syn.: Gypsophila montana Balf. f.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Saponaria montana
Rozšíření: Druh s nevelkým areálem po obou stranách Adenského zálivu. Byl zaznamenán v Jemenu a v jižním Ománu, na africkém kontinentě v Somálsku, také na Sokotře.
Ekologie: Roste na suchých stanovištích s řídkou nezapojenou vegetací, např. na stěrkových dnech periodických toků (vádí) nebo na kamenitých svazích. Vystupuje až do nadmořské výšky 1200 m.
Saponaria montana
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatějící kořenovou hlavou a přímými nebo vystoupavými lodyhami 20–90 cm dlouhými; rostliny mohou být lysé, chlupaté nebo také lepkavě žláznaté. Listy jsou vstřícné, kopisťovité, 9–30 mm dlouhé a 4–10 mm široké, celokrajné; palisty chybějí. Květenství je řídká lata; květní stopky jsou obvykle kratší než 5 mm; květy jsou 5četné; kalich je srostlý, úzce obráceně kuželovitý, 2–3,5 mm dlouhý, jeho cípy jsou 1,2–1,6 mm dlouhé; korunní lístky jsou volné, podlouhlé, 2,5–5,5 mm dlouhé, bělavé nebo narůžovělé; tyčinek je 10; semeník je svrchní, srůstá z 2 plodolistů. Plodem je elipsoidní tobolka dlouhá asi jako kalich, otvírá se 4 zuby; semena mají skulpturu tvořenou tupými hrbolky, lištami i mělkými rýžkami.
Poznámka: Druh je periodicky přesouván z rodu Saponaria (jemuž je zřejmě blíž z evolučního hlediska) do rodu Gypsophila, jemuž se pro změnu zase nejvíce morfologicky podobá. Byla zaznamenána značná proměnlivost v odění i ve vzrůstu, ale odchylky zřejmě nekorelují s dalšími vlastnostmi, vyskytují se mnohde pospolu a ve smíšených populacích jsou četné přechodné typy mezi extrémy.
Saponaria montana
Saponaria montana
Saponaria montana
Saponaria montana
Fotografováno dne 23. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Fizayah).