Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Saponaria prostrata
Rozšíření: Pravděpodobně endemit turecké Anatolie; druh byl ale popsán na základě rostlin pěstovaných v botanické zahradě v Berlíně.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalnaté svahy, úhory, okraje polí a jiná narušovaná místa, vystupuje do nadmořské výšky 1200 m.
Saponaria prostrata
Popis: Jednoletá, dvouletá nebo vytrvalá, bohatě větvená bylina; lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, pokryté odstálými bílými chlupy. Listy jsou vstřícné, úzce kopisťovité nebo až řapíkaté s vejčitou čepelí, na vrcholu tupé. Květy tvoří hustou vrcholičnatou latu; květní stopky jsou 1–3 mm dlouhé; kalich je trubkovitý, 9–14 mm dlouhý, po odkvětu se nafukuje; korunní lístky jsou nehetnaté, 1,1–1,4 cm dlouhé, růžové, na bázi korunní čepele s 2 zřetelnými šupinami; tyčinek je 10; čnělky jsou 2. Plodem je tobolka ukrytá v kalichu.
Poznámka: Druh je dosti proměnlivý; v některých populacích má až polovina rostlin květy jen samičí (gynodioecie). Zřejmě vyšší systematickou hodnotu mají populace vytrvalých rostlin, popsaných jako subsp. anatolicum, a rostlin s listovou čepelí náhle zúženou do řapíku (subsp. calvertii).
Saponaria prostrata
Saponaria prostrata
Saponaria prostrata
Saponaria prostrata
Fotografovala Eva Rencová, ve dnech 28. a 29. 5. 2013 (Turecko, Şebinkarahisar).