Syn.: Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq., Salicornia fruticosa (L.) L.
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Sarcocornia fruticosa
Rozšírenie: Druh má ťažisko výskytu v oblasti Mediteránu. Vyskytuje sa na pobreží štátov severnej Afriky od Maroka po Egypt, v Európe v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, Albánsku, Grécku a v Turecku. Okrem toho zasahuje na Blízky východ, do Izraela, Jordánska a Saudskej Arábie a vyskytuje sa tiež na Kanárskych ostrovoch. Sekundárne v Chile a na Archipiélago Juan Fernández.
Ekológia: Rastie na morských pobrežiach, na piesočnatých aj skalnatých plážach a na prímorských slaniskách zásobovaných presakujúcou alebo zalievaných morskou vodou. Na vhodných miestach rastie pospolito a vytvára husté, zapojené, aj úplne čisté porasty.
Sarcocornia fruticosa
Opis: Sukulentná, trsnatá, bohato rozkonárená rastlina vysoká 40–100 cm, krovitého vzhľadu. Byle sú lysé, sivozelené, zdanlivo článkované, na vrcholoch žltkasté. Šupinaté, dužinaté, protistojné listy sú zrastené bázami a tesne pritlačené k byli. Veľmi nenápadné, 4-početné a často zrastajúce kvety vyrastajú v pazuchách listov. Sivé semená majú krátke kužeľovité výrastky.
Poznámka: Nomenklatúra široko chápaného rodu Salicornia, z ktorého bol okrem iného vyčlenený aj rod Sarcocornia, nie je vôbec ustálená, vo viacerých flórach európskych štátov tento taxón nájdeme skôr pod menami v tomto texte uvedenými ako synonymá.
Sarcocornia fruticosaSarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa
Foto: Daniel Dítě, 24. 8. 2009 (Chorvátsko, ostrov Brač); Naděžda Gutzerová, 6. 6. 2013 (Chorvátsko, ostrov Šolta, Maslinica).