Česká jména: hroznovice (Presl 1846)
Systematické zařazení: Chromista, Ochrophyta, Phaeophyceae, Fucales, Sargassaceae

Sargassum obovatum

Rozšíření: Mořská řasa jihozápadu Indického oceánu, byla popsána ze severního pobřeží maskarénského ostrova Mauricius, je uváděna rovněž od břehů jihoafrické provincie KwaZulu-Natal.

Ekologie: Roste v pobřežních mělčinách, v lagunách.

Sargassum obovatum

Popis: Dvoudomá hnědá řasa se stélkami až 30 cm dlouhými, žlutohnědými. Kauloidy jsou větvené, fyloidy kopisťovité, na bázi klínovité, často nesymetrické, po okraji zubaté až pilovité, na vrcholu zaokrouhlené. Měchýřky vyrůstají na stopkách kratších než měchýřek, ten je elipsoidní až vejcovitý, na vrcholu drobně hrotitý.

Poznámka: Řasy z rodu Sargassum jsou pro nás Středoevropany možná až příliš spjaty se Sargasovým mořem a Karibikem, vyskytují se však v nemalé míře i v tropických, subtropických i mírných mořích východní polokoule.
V literatuře se lze u tohoto rodu nezřídka setkat se značnými identifikačními rozpaky, někdy může být počet druhů v určité oblasti v různé míře i nadsazován – toho příkladem mohou být maskarénské ostrovy Réunion a Mauricius, ze kterých bylo starší literaturou uváděno na 44 taxonů hroznovic. Avšak revize z roku 2013 většinu těchto údajů odmítla, takže v oblasti indooceánských Maskarén nakonec můžeme najít zřejmě jen jediný taxon endemický (Sargassum cymosum f. borbonicum) a pět druhů s areály rozlehlejšími (Sargassum obovatum, S. pfeifferae, S. polycystum, S. portierianum a S. robillardii).

Sargassum obovatum
Sargassum obovatum
Sargassum obovatum

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 13. 10. 2012 (Mauricius, Le Morne).

Literatura:
Mattio L. et al. (2013): Sargassum (Fucales, Phaeophyceae) in Mauritius and Réunion, western Indian Ocean: taxonomic revision and biogeography using hydrodynamic dispersal models. In: Phycologia 52: 578–594.