Česká jména: špirlice nachová (Presl 1846)
Čeleď: Sarraceniaceae Dum. – špirlicovité
Sarracenia purpurea
Rozšíření: Druh Severní Ameriky, který se vyskytuje ve velké části Kanady (od severovýchodní části Britské Kolumbie po Newfoundland a Labrador), v USA je však jeho areál redukován výhradně na východní třetinu kontinentu, zasahuje tu od Velkých jezer přes Novou Anglii po stát Georgia a severní Floridu. Byl zavlečen i do států Washington a California. V literatuře se uvádí řada infraspecifických taxonů, v některých případech zřejmě i dosti pochybné taxonomické hodnoty. Kromě nominátního poddruhu, který se vyskytuje ve většině areálu, bývá rozlišován například ještě poddruh S. p. subsp. gibbosa ze severovýchodu USA (od Minnesoty po Atlantik). Ze států Georgia a obou Karolin bývá uváděna zase varieta S. p. var. montana, anebo opět ze stejné oblasti varieta S. p. var. venosa apod. Druh byl zavlečen do Asie (Japonsko) i Evropy (Británie, Švýcarsko, nejednou byl již spatřen i u nás).
Ekologie: Masožravá rostlina, roste v mokřinách, bažinách, na rašeliništích, při okrajích vodních ploch a toků, stejně tak v lemech vlhkých lesů, v pásmu od pobřeží až do výšky okolo 1000 m n. m. Kvete od března do srpna.
Sarracenia purpurea
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem 3–15 mm širokým a listy přeměněnými v láčky. Láčky vytvářejí husté shluky, jsou vytrvalé, trubicovité až vakovité, poléhavé, vystoupavé až přímé, skoro zelené s červeně naběhlými žilkami, anebo dokonce až celé rudé, 5–25(–45) cm dlouhé, někdy lesklé, vně lysé až krátce chlupaté, uvnitř s tekutinou, která obsahuje trávící enzymy; obústí je okrouhlé, 1,4–3,6 cm široké, na okraji zelené až nachově naběhlé, podvinuté, víčko je přímé nebo vyklenuté přes obústí, 2–5 × 3–7 cm. Stvol je 20–80 cm dlouhý, mnohem delší než láčky; listeny jsou 5–8 mm dlouhé; květy jsou terminální, jednotlivé, nicí, 5četné, kališní listky jsou 2,2–4,2 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, purpurové, korunní lístky eliptické až obvejčité, 3,3–5,3 × 1,5–3 cm, celokrajné, červené až kaštanové, čnělka je výrazně deštníkovitě rozšířená, dosahuje 1,7–3,8 cm v průměru. Plodem je tobolka 1–2 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Na různých stupních ohrožení je tento druh klasifikován ve státech Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan a New York. Je chráněn mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Využití: V kultuře se tento druh objevuje dosti často. Lze jej i u nás pěstovat celoročně venku.
Poznámka: K ryze americké čeledi špirlicovitých patří kromě rodu Sarracenia také rody Heliamphora a Darlingtonia.
Sarracenia purpurea
Sarracenia purpurea
Sarracenia purpurea
Sarracenia purpurea
Fotografováno dne 27. 7. 2014 (rostliny pocházejí z kultury – Botanická zahrada Teplice).