Syn.: Sauvagesia geminiflora DC., Sauvagesia nutans Pers.
Čeleď: Ochnaceae DC. – ochnovité
Sauvagesia erecta
Rozšíření: Druh tropických oblastí Ameriky i Afriky, na západní polokouli se jeho areál táhne od jižního Mexika a Velkých Antil přes Kolumbii a Venezuelu až po východní Brazílii, Paraguay a severovýchodní Argentinu, na východní polokouli od Guiney-Bissau přes Kamerun a Zair až po Tanzanii a východní Madagaskar. Byl zavlečen také na Havajské ostrovy. Kromě nominátního poddruhu se ve Střední Americe a na Antilách rozlišuje ještě poddruh Sauvagesia erecta subsp. brownei.
Ekologie: Roste v tropických vlhkých lesích a lesních lemech, v křovinách, nevyhýbá se ani stanovištím narušovaným lidskou činností, a to v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1700 m.
Sauvagesia erecta
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou poléhavou, vystoupavou až přímou, 14–25(–60) cm dlouhou, na bázi někdy dřevnatou, jednoduchou nebo i větvenou. Listy jsou krátce řapíkaté, eliptické, kopinaté až obkopinaté, 13–25(–60) mm dlouhé a 4–7(–13) mm široké, na bázi klínovité, na okraji pilovité, na vrcholu špičaté, lysé; palisty jsou čárkovité, asi 5,5 mm dlouhé, dlouze nežláznatě brvité. Květy vyrůstají jednotlivě nebo po 2–3 v úžlabí listů, jsou 5četné, jejich stopky jsou 9–20 mm dlouhé; kališní lístky jsou kopinaté, 4–7 mm dlouhé, korunní lístky jsou obvejčité, nehetnaté, 4–7 mm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené, bílé či narůžovělé až nafialovělé, nitky tyčinek jsou 1–2 mm dlouhé, čnělka je až 3,5 mm dlouhá. Plody jsou 3,5–7 mm dlouhé tobolky.
Sauvagesia erecta
Sauvagesia erecta
Fotografovala Věra Svobodová, dne 7. 4. 2017 (Kostarika, Arenal).