Syn.: Muscaria adscendens (L.) Small, Saxifraga controversa Sternb., Saxifraga linnaei Boiss., Saxifraga tridactylites subsp. adscendens (L.) A. Blytt
České mená: lomikámen vystoupavý (Dostál 1950), lomikámen skalní (Dostál 1989)
Slovenské mená: lomikameň vystúpavý (Dostál 1950), lomikameň vystupujúci (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité / lomikameňovité
Saxifraga adscendens
Rozšírenie: Lomikameň vystupujúci je arkto-alpínsko-cirkumpolárny druh. V Európe sa vyskytuje na severe v Škandinávskom pohorí, vzácne i vo Fínsku a v Pobaltských republikách, južnejšie v horách od Pyrenejí, v Alpách, Karpatoch (najmä Západných, vo Východných a Južných vzácne), v Dinaridoch, vzácne v Turecku a na Kaukaze. V Severnej Amerike v západnej časti kontinentu, od Aljašky cez Skalisté hory až po Colorado.
V ČR nerastie. Na Slovensku roztrúsene až relatívne hojne od Strážovských vrchov, cez obe Fatry, Chočské vrchy, Tatry až po Slovenský raj a Muránsku planinu, na Babej hore, v nižších polohách napr. na Dreveníku a Primovciach na Spiši.
Ekológia: Vyskytuje sa na trávnatých a kamenistých holiach, v sutinách, v skalných štrbinách, na zatienených lesných svetlinách od horského do alpínskeho stupňa, vzácne zostupuje až do podhoria. Vyžaduje vlhké, humózne, dusíkaté, zásadité i neutrálne pôdy, najčastejšie na vápencoch, v Západných a Vysokých Tatrách i na mylonitoch.
Saxifraga adscendens
Opis: Dvojročná rastlina vysoká 15–25 cm. Byľ jednoduchá alebo hore rozkonárená. Prízemné listy v hustej ružici, v čase kvitnutia živé, sediace, obrátene vajcovité, klinovité, na vrchole s 2–5 široko 3-uholníkovitými lalokmi, byľové listy horné kopijovité, ± celistvookrajové. Súkvetie je chocholíkovitá metlina s 3–15 kvetmi, kvetné stopky vyrastajú z pazuchy listeňov a sú také dlhé alebo až 2× dlhšie ako kvety, koruna biela, 2× dlhšia ako kalich, lupienky 3–5 mm dlhé, tobolky na báze zúžené, dlhé 4–5 mm. Kvitne od júna do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na výskyt v horských polohách nie je akútne ohrozený ľudskými aktivitami. Niektoré populácie môžu byť bodovo ohrozené turistikou – zošľap, erózia. V Červenom zozname SR je zaradený do kategórie potencionálne ohrozených druhov (NT). Zákonom chránený je v Maďarsku.
Poznámka: Z rôznych častí je opísaných viacero poddruhov, v Západných Karpatoch je známy iba nominátny poddruh S. adscendens subsp. adscendens. V južnej Európe (Apeninský polostrov, Grécko) sa vyskytuje poddruh Saxifraga adscendens subsp. parnassica (Boiss. et Heldr.) Hayek, v Severnej Amerike S. a. subsp. oregonensis (Raf.) Bacig.
Saxifraga adscendensSaxifraga adscendens
Saxifraga adscendens
Foto: 23. 6. 2005 (Daniel Dítě: Slovensko, Vysoké Tatry), 23. 7. 2011 (Blažena Sedláková: Slovensko, Vysoké Tatry).