Syn.: Saxifraga lanceolata Kit., Evaiezoa androsacea (L.) Raf.
České mená: lomikamen pochybkový (Sloboda 1852), lomikámen pochybkový (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenské mená: lomikam pochybkolistý (Reuss 1853), lomikameň pochybkový (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité / lomikameňovité
Saxifraga androsacea
Rozšírenie: Lomikameň pochybkový je subatlanticko – eurosibírsky druh. V Európe sa vyskytuje v horách od Pyrenejí, v celých Alpách, v Karpatoch až po Dinaridy. Výskyt ďalej na východ pokračuje do hôr Strednej Ázie.
V ČR nerastie. Na Slovensku hojne vo Vysokých a Belianskych, vzácnejšie v Západných a Nízkych Tatrách. Údaje o výskyte sú aj z Veľkej Fatry a Chočských vrchov. Údaj z Malej Fatry je pravdepodobne mylný.
Saxifraga androsacea

Saxifraga androsacea

Ekológia: Rastie vo vlhkých skalných štrbinách, na sutiach na miestach s dlhotrvajúcou snehovou prikrývkou v subalpínskom až alpínskom stupni. Vzácne býva splavený do horského stupňa, ojedinele vystupuje až na najvyššie štíty Tatier. Vyhľadáva vápencové pôdy, vo Vysokých a Západných Tatrách rastie na mylonitoch. Kvitne od júna do augusta.
Opis: Trváca, trsnatá, žliazkato páperistá, špinavozelená rastlina vysoká 1–10 cm. Byle s 1–3 listami a s 1(–3) kvetmi, listy prízemné vo voľnej ružici, obrátene vajcovito klinovité, zúžené do nezreteľnej stopky, celistvookrajové alebo na vrchole 3 ostrými zubami. Na okrajoch roztrúsene dlho žliazkato chlpaté, byľové listy kopijovité, celistvookrajové. Kvety biele, lupienky 5–8 mm dlhé, 2× dlhšie ako kalich, obrátene vajcovité, tupé alebo plytko vykrojené. Plod je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na výskyt v horských polohách nie je akútne ohrozený ľudskými aktivitami. Niektoré populácie môžu byť bodovo ohrozené turistikou – zošľap, erózia. V Červenom zozname SR je zaradený do kategórie menej dotknutých druhov (LC), zákonom chránený na Ukrajine.
Saxifraga androsacea
Foto: 11. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry), 23. 6. 2005 a 28. 7. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry).