Syn.: Evaiezoa bulbifera Raf.
Česká jména: lomikamen cibulonosný (Sloboda 1852), lomikámen cibulkatý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: lomikam bambulatý (Reuss 1853), lomikameň cibuľkatý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga bulbifera
Rozšíření: Balkánský poloostrov – na sever zasahuje do panonské části střední Evropy, jižně po severní Řecko, izolovaně se vyskytuje také v jihozápadních Alpách, střední a jižní Itálii, na Sicílii, Sardinii a Korsice. U nás roste jen na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, loukách a pastvinách, také ve světlých lesích, v pásmu nížin až pahorkatin.
Popis: Vytrvalá bylina, 13–30 cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá, stopkatě žláznatá, přízemní listy dlouze řapíkaté, okrouhlé až ledvinité, na okraji vroubkované, lodyžní listy krátce řapíkaté až přisedlé, vejčité, v paždí listů s vejčitými pacibulkami, květenstvím je stažený zdánlivý okolík, 3–20květý, korunní lístky bílé, svrchu pokryté stopkatými žlázkami, kvete od května do června. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Saxifraga bulbifera patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je druh chráněn i podle zákona (§3).
Saxifraga bulbiferaSaxifraga bulbifera
Saxifraga bulbiferaSaxifraga bulbifera
Fotografováno dne 7. 5. 2006 (Brno, Kamenný vrch).