Syn.: Lobaria cernua (L.) Haw., Miscopetalum cernuum (L.) Gray
České mená: lomikámen nící (Dostál 1950), lomikámen nicí (Dostál 1989)
Slovenské mená: lomikameň ovisnutý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité / lomikameňovité
Saxifraga cernuaSaxifraga cernua
Rozšírenie: Lomikameň ovisnutý je arkticko-alpínsky druh s cirkumpolárnym rozšírením. Vyskytuje sa v Severnej Amerike, Grónsku, Špicbergoch a celej severnej Euroázii, na juh až do stredoázijských vysokých pohorí, izolovane v Japonsku. V Európe hojne na Islande a v Škandinávii, vzácne v Škótsku, južnejšie vzácne v Alpách a v Západných a Južných Karpatoch.
V ČR nerastie. V SR sa vyskytuje veľmi vzácne na jednom mieste v Západných Tatrách (Červené vrchy) a na troch lokalitách v Belianskych Tatrách.
Ekológia: Lomikameň ovisnutý rastie vo vlhkých skalných štrbinách, sutinách, vchodoch do jaskýň, na vápencovom podloží, na zatienených miestach so severnou expozíciou a s dlho ležiacou snehovou pokrývkou. Lokality ležia v subalpínskom stupni. Na severe patrí medzi bežné horské druhy, na Špicbergoch jedna z najotužilejších rastlín, vystupuje až do výšky viac ako 700 m n. m., na hornú hranicu existencie vegetácie na tomto súostroví. Kvitne od júla do augusta.
Saxifraga cernua
Opis: Trváca rastlina vysoká 7–15(–30) cm. Byľ ± rozkonárená, listnatá, 1, prípadne viac málokvetá, riedko páperistá. Prízemné listy dlho stopkaté, obličkovité, 15–25 mm široké, 5–7 laločnaté, byľové listy početné, kratšie stopkaté, končisto laločnaté, všetky v pazuche s rozmnožovacími cibuľkami. Kvety veľmi často zakrpatené, prípadne byle bez kvetov, lupienky 8–12 mm dlhé, 3–4× dlhšie ako kalich, biele, holé. Plod je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Nie je priamo ohrozený ľudskými aktivitami, lokality sa nachádzajú v národnom parku, navyše v národných prírodných rezerváciách s najvyšším stupňom ochrany. Nachádzajú sa v neprístupnom teréne mimo turistických chodníkov. V minulosti boli populácie decimované zbytočnými zbermi do herbárov. Na Slovensku zaradený medzi zákonom chránené, zraniteľné druhy (VU/§).
Poznámka: Mimoriadne vzácny druh našej flóry, glaciálny relikt na južnej hranici svojho rozšírenia.
Saxifraga cernua
Saxifraga cernuaSaxifraga cernua
Saxifraga cernua
Foto: 25. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry) a 18. 7. 2007 (Slovensko, Červené vrchy).