Syn.: Hirculus flagellaris Haw., Leptasea flagellaris Small
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga flagellaris
Rozšíření: Téměř cirkumpolárně rozšířený druh, v jižněji položených oblastech se objevuje v horách – Grónsko, Špicberky, Střední Asie, Kavkaz, Sibiř, ruský Dálný východ, Severní Amerika. Druh byl popsán z kavkazské hory Kazbek, v dalších oblastech světa je rozlišována řada poddruhů, např. S. f. subsp. crandallii ze západní části Severní Ameriky, subsp. setigera z Kanady, Aljašky, Dálného východu a Sibiře, subsp. platysepala ze Špicberk, Grónska, severní Kanady a Aljašky, subsp. mucronulata z Himálaje, subsp. crassiflagellata z Kašmíru a subsp. komarovii (na našich snímcích) z Tibetu, Kašmíru a Afghánistánu.
Ekologie: Roste na skalnatých horských svazích, v arktické i alpínské tundře, v pásmu od mořského pobřeží až do výšek okolo 5000 m n. m.
Saxifraga flagellaris
Popis: Vytrvalá bylina tvořící nadzemní výběžky, 4–12 cm vysoká. Listy nahloučené na bázi lodyhy, přisedlé, obvejčité až kopinaté, 5–20 mm dlouhé, dužnaté, celokrajné, žláznaté. Květenství je 2–3(–8)květé, někdy jsou květy i jednotlivé; kališní lístky jsou kopinaté, na vrcholu špičaté nebo tupé, na okraji žláznatě chlupaté; korunní lístky eliptické až obvejčité, 4–9(–10) mm dlouhé, delší než lístky kališní, žluté. Plodem je tobolka.
Saxifraga flagellaris
Saxifraga flagellaris
Saxifraga flagellarisSaxifraga flagellaris
Saxifraga flagellaris
Fotografoval Jindřich Houska, dne 27. 7. 2013 (Indie, Ladakh, údolí z Murabaku do Lassermo La).