Syn.: Saxifraga nivalis var. racemosa Towns., Saxifraga racemosa (Towns.) Simonk., Saxifraga rotundifolia auct. non L., Micranthes hieraciifolia (Waldst. et Kit. ex Willd.) Haw.
Česká jména: lomikamen jestřábníkový (Sloboda 1852), lomikámen jestřábníkolistý (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenská jména: lomikam jestřabníkolistý (Reuss 1853), lomikameň jastrabníkolistý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga hieraciifolia
Rozšíření: Cirkumpolárně rozšířený arkticko-alpínský druh – sever Evropy, Asie i Severní Ameriky, v jižněji položených oblastech se vyskytuje v horách. U nás neroste, na Slovensku v Tatrách.
Ekologie: V arktických oblastech roste v tundře, na rašeliništích, často v blízkosti vodních toků nebo na sněhových výležiskách, v horách jižněji položených oblastí areálu ve štěrbinách skal a na vlhké zpevněné suti, na silikátovém podkladu, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně. Kvete od července do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–40 cm vysoká, stvol přímý, žláznatě pýřitý, listy řapíkaté, vejčitě podlouhlé, až 7 cm dlouhé a 4 cm široké, celokrajné až zubaté, masité, chlupaté. Květy v přetrhovaném klasu, 5–10 mm v průměru, korunní lístky zdéli kalicha, zelenavé, červeně tečkované. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je lomikámen jestřábníkolistý z hlediska ohrožení řazen k méně dotčeným druhům (LC). Zákonem chráněným druhem je ve Francii a Rakousku.
Saxifraga hieraciifoliaSaxifraga hieraciifolia
Fotografoval Daniel Dítě, ve dnech 27. 6. 2005 (Slovensko, Vysoké Tatry, úpatí Kvetnicovej veže) a 7. 7. 2006 (Vysoké Tatry, Satania dolinka).