Syn.: Saxifraga prorepens Fisch. ex Sternb., Saxifraga propinqua R. Br. in Ross
Česká jména: lomikamen žlutý (Presl 1846), lomikamen bažinný (Sloboda 1852), lomikámen kozlí (Dostál 1950), lomikámen chlupáček (Dostál 1989, Mareček 2001), lomikámen bažinný (Kubát 2002)
Slovenská jména: lomikameň kozľací (Dostál 1950)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga hirculus
Rozšíření: Subarktické a arktické oblasti severní polokoule (včetně Islandu, Špicberků, severu Grónska a Kanady), v jižněji položených oblastech se vyskytuje jako glaciální relikt především v horách (Alpy, jižní Karpaty, Kavkaz, hory Střední Asie, Himálaj, Skalisté hory), ale i v nížinách Severního Irska nebo rovinách Pobaltí a středního Ruska, exklávně až v rumunské Transylvánii. U nás se snad kdysi vyskytoval velmi vzácně na severní Moravě, tyto doklady jsou však velmi nejisté, zpravidla jsou pokládány přímo za mylné. V nedaleké polské části Slezska se tento druh vzácně vyskytuje dosud.
Ekologie: Roste na vlhkých loukách, na březích vodních toků, rašeliništích a prameništích.
Popis: Vytrvalá bylina, 15–40 cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá, hustě olistěná, dolní listy nejsou nahloučeny v růžici, jsou řapíkaté, obkopinaté, tupě špičaté, lysé, lodyžní listy přisedlé, obkopinaté až čárkovité, také lysé. Květy jsou jednotlivé nebo v řídkém vrcholíku, kališní lístky podlouhlé, brvité, korunní lístky úzce obvejčité, žluté, na bázi s červenými skvrnami, vykvétají od července do září. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Celoevropsky je lomikámen bažinný zařazen do seznamu zvláště chráněných rostlin Bernské úmluvy, zároveň patří mezi druhy směrnice 92/43/EHS o stanovištích. Je chráněn i ve Velké Británii, Irsku, Francii, Švýcarsku, Polsku a v některých dalších zemích.
Saxifraga hirculusSaxifraga hirculus
Saxifraga hirculus
Saxifraga hirculus
Fotografovala Věra Svobodová ve dnech 1. 8. 2007 (Island, Akureyri) a 4. 8. 2007 (Island, soutěska v NP Skaftafell).