Syn.: Saxifraga muscoides Wulfen in Jacq., Saxifraga condensata C. C. Gmel. var. minor J. et C. Presl, Saxifraga exarata subsp. moschata (Wulfen) Cavill., Muscaria muscoides Haw., Dactyloides muscoides (Haw.) Nieuwl.
Česká jména: lomikamen pížmový (Sloboda 1852), lomikámen mechovitý (Opiz 1852), lomikámen pižmový (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenská jména: lomikam mochodobný (Reuss 1853), lomikameň pižmový (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga moschata
Rozšíření: Druh je rozšířen v horách střední a jižní Evropy – Pyreneje, severní Apeniny, Alpy, Sudety, Karpaty, severní Balkán, zasahuje i do Asie – Kavkaz, Altaj, Sajany. Druh se vyskytuje v řadě poddruhů, exemplář na našich snímcích Saxifraga moschata subsp. dominii (Soó) Futák (lomikámen pižmový Dominův) je endemitem Západních Karpat, roste jen v Tatrách a na Malé Fatře. Výskyt lomikamene pižmového u nás je nejasný; doložen byl z jedné lokality v Hrubém Jeseníku, sběr však není datovaný a nepodařilo se ho ověřit. V Malé Sněžné jámě v polských Krkonoších nedaleko hranic s ČR se vyskytuje endemický (avšak variabilní a problematický) poddruh S. moschata subsp. basaltica.
Ekologie: Roste na vlhkých vápencových skalách v subalpínském až alpínském stupni. Kromě tohoto poddruhu se na Slovensku vzácněji vyskytuje ještě podobný lomikámen S. m. subsp. kotulae, který roste jen v Tatrách, převážně na žule.
Popis: Vytrvalá bylina, 2–12 cm vysoká, hustě trsnatá, lodyhy přímé nebo vystoupavé, žláznaté, řídce listnaté, přízemní listy dlanitě 3–5dílné, úkrojky široce rozestálé, lodyžní listy jsou menší, 3laločné nebo celokrajné. Květy jsou nenápadné, kališní lístky tupé, korunní lístky čárkovité nebo podlouhlé, žlutozelené, se 2 bliznami. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Lomikámen pižmový je z hlediska ohrožení na Slovensku řazen ke zranitelným druhům (LC). U nás je řazen k nejasným případům vyhynulých druhů (A3).
Saxifraga moschataSaxifraga moschata
Saxifraga moschata
Fotografováno dne 14. 6. 2004 (Slovensko, Malá Fatra).