Syn.: Chondrosea mutata (L.) Haw., Evaiezoa mutata (L.) Raf., Leptasea mutata (L.) Fourr.
České mená: lomikámen pozměněný (Dostál 1950), lomikámen oranžový (Dostál 1989)
Slovenské mená: lomikameň pozmenený (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité / lomikameňovité
Saxifraga mutata
Rozšírenie: Lomikameň pozmenený je európsky druh, centrum rozšírenia má v Alpách (Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko), veľmi vzácne v Západných Karpatoch. V SR sa druh vyskytuje na jedinej lokalite v Nízkych Tatrách, vo vrcholových partiách Salatína. Ostatné údaje sú mylné, druh bol vysadený na ďalších dvoch miestach v Nízkych Tatrách. V ČR nerastie.
Ekológia: Rastie na dolomitovom podklade, v skalných štrbinách a nezarastených sutinách, zriedkavejšie na svetlinách v kosodrevine. Kvitne od júla do augusta.
Saxifraga mutata
Opis: Trváca, voľne trsnatá rastlina. Výška 5–20(–30) cm. Od 1/2 rozkonárená, olistená byľ vyrastá zo stredu listovej ružice. Prízemné listy 10–70 × 7–12 mm, jazykovito obrátene kopijovité, kožovité, tmavozelené, na báze brvité, na vrchole celistvookrajové, tupé, pri okrajoch so žliazkami bez vápenatých vylúčenín. Kvety v bohatej, žliazkatej metline, oranžové korunné lupienky 5–8 mm dlhé, čiarkovito kopijovité. Plod je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku zraniteľný (VU), zákonom chránený druh, rovnako vo Francúzsku. Ohrozenie na Slovensku predstavuje veľká vzácnosť, výskyt na jedinej lokalite je sám o sebe rizikom. Nakoľko Salatín je hojne navštevovaný vrchol, časť populácie je ohrozená turistikou, najmä zošliapávaním a eróziou, prípadne priamo zberom rastlín.
Poznámka: Mimoriadne vzácny druh, jediná lokalita v Západných Karpatoch je značne vzdialená od súvislého alpského areálu.
Saxifraga mutataSaxifraga mutata
Saxifraga mutata
Foto: 27. 7. 2006 a 14. 7. 2007 (Slovensko, Nízke Tatry).